Oljedirektoratet

TFO 2023

Alt du trenger å vite om tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023.

24 selskaper fikk tilbud om andeler

16. januar 2024 har 24 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 62 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023. Det er en økning sammenlignet med de tre foregående årene.

Pressemelding fra Energidepartementet

Viktig informasjon

 

Fortsatt stor interesse for leting i modne områder

Les mer:

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2023 (TFO 2023)

Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2023 er onsdag 23. august 2023 klokken 12.00. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2024.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2022 utvidet med 78 blokker i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive Faktakart, og kart over endelig omsøkbart areal vil foreligge så snart som praktisk mulig. Se lenker under.

Områder som er tildelt lete– og utnyttelsestillatelser for lagring av CO2 er ikke omsøkbart i TFO.

Områder som er utlyst for søknad om tillatelse for lagring av CO2, vil være omsøkbart i TFO. Dersom det tildeles nytt areal for lagring av CO2 innen søknadsfrist i TFO, vil dette arealet utgå som omsøkbart i TFO.

Tillatelser til CO2-lagring

Blokker, eller deler av blokker, som overlapper med forslag til endret SVO Havområdene rundt Svalbard og forslag til endret SVO Tromsøflaket lyses ut med forbehold: Hvis den geografiske utbredelsen av de nevnte SVO’ene blir endret av Stortinget ved behandling av forvaltningsplanen i 2024, vil dagens vilkår for petroleumsvirksomheten i de to respektive SVO’ene gjøres gjeldende også for eventuelle tillatelser i relevante blokker tildelt i TFO 2023, jf. utlyste miljø-, HMS-, og fiskerivilkår for Barentshavet.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Kartene viser konsesjonsbelagte områder innenfor TFO-områdene per 10. mai 2023. Dette arealet kan endres i løpet av søknadsperioden. Oljedirektoratets interaktive Faktakart viser oppdatert informasjon om tilgjengelig areal.

 

Lenker

 

Hvordan søke i TFO 2023

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2023 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

  1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr
  2. Søknad(er)

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.
Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes for i år.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon TFO 2023 for mer informasjon (pdf).

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2023, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "TFO2023_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse i TFO 2023 leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Se Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2023 (pdf)

Veiledninger

 

Skjemaer som skal fylles ut

 

Shapefiler som skal legges ved:

 

Annen søknadsinformasjon:

 

Tilgjengelige data:


Kontakt OD:

apa@npd.no

 

Relevant

Oppdatert: 16.01.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Relevant