Oljedirektoratet

TFO 2023: 24 selskaper får tilbud om andeler

edgeoya

Bilde fra Edgeøya med eksponering av kildebergarten Steinkobbe-/Botneheiaformasjon, trias alder. Foto: Bjørn Anders Lundschien/Sokkeldirektoratet.

16.01.2024 16. januar 2024 har 24 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 62 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023. Det er en økning sammenlignet med de tre foregående årene.

Myndighetene vurderte søknader fra til sammen 25 selskaper i løpet av høsten 2023. Av de 62 utvinningstillatelsene, er 29 i Nordsjøen, 25 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 16 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

"Vi ser at selskapene fortsatt har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise ressurser slik at ledig kapasitet i etablerte prosessanlegg og rørsystemer kan utnyttes. Da kan selv små funn gi betydelig verdiskaping", sier direktør for lisensforvaltning i Sokkeldirektoratet, Kalmar Ildstad.

Alt om TFO 2023

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.01.2024

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.