Oljedirektoratet

TFO 2023: 24 selskaper får tilbud om andeler

edgeoya

Bilde fra Edgeøya med eksponering av kildebergarten Steinkobbe-/Botneheiaformasjon, trias alder. Foto: Bjørn Anders Lundschien/Sokkeldirektoratet.

16.01.2024 16. januar 2024 har 24 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 62 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023. Det er en økning sammenlignet med de tre foregående årene.

Myndighetene vurderte søknader fra til sammen 25 selskaper i løpet av høsten 2023. Av de 62 utvinningstillatelsene, er 29 i Nordsjøen, 25 i Norskehavet og 8 i Barentshavet. 16 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

"Vi ser at selskapene fortsatt har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise ressurser slik at ledig kapasitet i etablerte prosessanlegg og rørsystemer kan utnyttes. Da kan selv små funn gi betydelig verdiskaping", sier direktør for lisensforvaltning i Sokkeldirektoratet, Kalmar Ildstad.

Alt om TFO 2023

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.01.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.