Oljedirektoratet

25. konsesjonsrunde

Alt du trenger å vite om 25. konsesjonsrunde.

Sju selskaper fikk tilbud om andeler

23. juni 2021 fikk sju selskaper tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i 25. konsesjonsrunde.

Av de fire utvinningstillatelsene, er en i Norskehavet og tre i Barentshavet. To av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Utlysning av 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet (OED) lyste ut 25. konsesjonsrunde 19. november 2020. Det ble lyst ut 136 blokker/deler av blokker, fordelt på 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

 

Kart over søkbart areal i 25. konsesjonsrunde

NH-25runde-utlysning-1920px.jpg

Kart som viser søkbart areal i Norskehavet i 25. konsesjonsrunde.

BH-25runde-utlysning-1920px.jpg

Kart som viser søkbart areal i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde. 

 

Last ned og les mer

 

Hvordan søke i 25. konsesjonsrunde

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i 25. konsesjonsrunde skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

2. Søknad(er) (pdf)

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.

Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon 25. konsesjonsrunde for mer informasjon (pdf).

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til 25. konsesjonsrunde, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "25runde_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse 25. konsesjonsrunde leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Se Veiledning for søknad 25. konsesjonsrunde (pdf)

 

Veiledninger:

Skjemaer som skal fylles ut:

Shapefiler som skal legges ved:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Kontakt Oljedirektoratet:

E-post: 25round@npd.no 

 

Mer informasjon

Nyhet: 25. konsesjonsrunde - forslag om å lyse ut ni områder

Rapport: Les ressursrapporten for leting 2020

 

 

Oppdatert: 27.11.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519