Oljedirektoratet

TFO 2020

Alt du trenger å vite om tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.

30 selskaper får tilbud om andeler

19. januar 2021 fikk 30 selskaper tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet: TFO 2020: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

 

Stor interesse for å søke

Det var fortsatt stor interesse for TFO 2020. Les mer:

 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020 (TFO 2020) – Utlysning

Olje- og energidepartementet har 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2020 er tirsdag 22. september 2020 klokken 12. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2021.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2019 utvidet med 36 blokker i Norskehavet. Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare.

Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på Oljedirektoratets interaktive Faktakart, og kart over endelig omsøkbart areal vil foreligge så snart som praktisk mulig. Se lenker under.

Forlenget oppdatering av kart
ODs interaktive kart er låst for nye oppdateringer fra mandag 6. juli for å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2020.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Lenker

Hvordan søke i TFO 2020

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2020 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

  • Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr
  • Søknad(er) 

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.

Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes for i år.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon TFO 2020 for mer informasjon.

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2020, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr.

Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "TFO2020_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse i TFO 2020 leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Se Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2020.

Veiledninger:

Skjemaer som skal fylles ut:

Shapefiler som skal legges ved:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Kontakt Oljedirektoratet:

E-post: apa@npd.no

 

 

Oppdatert: 13.04.2021

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.