Oljedirektoratet

TFO 2022

Alt du trenger å vite om tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.

25 selskaper fikk tilbud om andeler

10. januar 2023 fikk 25 selskaper tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.

Viktig informasjon

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

 

Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2022

Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022. Les nyheten.

 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2022 (TFO 2022)

Olje- og energidepartementet har 14. juni 2022 lyst ut TFO 2022, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2022 er mandag 12. september 2022 klokken 12.00. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2023.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2021 utvidet med 28 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare.

Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive Faktakart, og kart over endelig omsøkbart areal vil foreligge så snart som praktisk mulig. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Norsk_nettbilde_102dpi_v2.png

Kartene viser konsesjonsbelagte områder innenfor TFO-områdene per 14. juni 2022. Dette arealet kan endres i løpet av søknadsperioden. Oljedirektoratets interaktive Faktakart viser oppdatert informasjon om tilgjengelig areal.

Lenker

Hvordan søke i TFO 2022

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2022 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

  1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr
  2. Søknad(er)

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.
Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes for i år.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon TFO 2022 (pdf) for mer informasjon.

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2022, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "TFO2022_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse i TFO 2022 leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2022 (pdf)

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal legges ved:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

 

Kontakt Oljedirektoratet:

apa@npd.no

Oppdatert: 10.01.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.