Oljedirektoratet

Produksjonstal juni 2020

17.07.2020 Førebels produksjonstal i juni 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 857 000 fat olje, NGL og kondensat.

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1 543 000 fat olje, 298 000 fat NGL og 17 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Regjeringa vedtok 29. april 2020 å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstalet for olje i juni inkluderer dette kuttet på 250 000 fat per dag.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringas forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Dette blei lagt fram 12. mai. I oppdateringa er det tatt omsyn til styremaktenes regulering av oljeproduksjonen, forseinka oppstart av felt under utbygging og oljeproduksjonen i første kvartal.

Oljeproduksjonen er 4,1 prosent under taket som blei sett ved produksjonsreguleringa for juni.

Produksjon 2020

Norsk-1.png

Oljeproduksjon 2020

Norsk-2.png

Væskeproduksjon 2020

Norsk-3.png

Gassproduksjon 2020

Norsk-4.png

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2020 er om lag 115,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 49,1 MSm3 o.e olje, om lag 9,4 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 56,7 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 5,7 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

 

 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 17.07.2020

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.