Oljedirektoratet

Produksjonstal september 2022

nyhetsbilder_od33-2

Illustrasjonsbilde.

20.10.2022 Førebels produksjonstal i september 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 832 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 9,1 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 1,6 (GSm3) mindre enn månaden før.

Væskeproduksjonen i september fordeler seg slik: 1 642 000 fat olje, 170 000 fat NGL og 19 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 9,5 prosent under OD sin prognose for september og 5,2 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2022. Prognosen for gass og NGL er oppdatert i tråd med regjeringens produksjonsanslag til revidert nasjonalbudsjett 2022.

Produksjonstall september 2022

Olje
mill fat/dag
Sum væske
mill fat/dag
Gass
MSm³/dag
Totalt
MSm³ o.e/dag
Produksjon september 2022 1,640 1,835 303,3 0,595
 
Prognose for september 2022 1,816 2,049 323,9 0,650
Avvik frå prognose -0,176 -0,214 -20,6 -0,055
Avvik frå prognose i % -9,7 % -10,4 % -6,4 % -8,5 %
 
Produksjon august 2022 1,783 2,006 345 0,664
Endring frå august 2022 -0,143 -0,171 -41,6 -0,069
Endring i % frå august 2022 -8 % -8,5 % -12,1 % -10,4 %
 
Produksjon september 2021 1,779 2,036 301,2 0,625
Endring frå september 2021 -0,139 -0,201 2,2 -0,030
Endring i % frå september 2021 -7,8 % -9,9 % 0,7 % -4,8 %

Oljeproduksjon september 2022

Væskeproduksjon september 2022

Gassproduksjon september 2022

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2022 er om lag 172,6 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 72,1 MSm3 o.e olje, om lag 9,1 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 91,4 MSm3 o.e gass.

Totalvolumet er 1,9 MSm3 o.e. meir enn i 2021.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 24.10.2022