Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen – 25/4-15

13.04.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 919, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-15.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Viljefeltet i Nordsjøen, og 215 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter i Heimdalformasjonen.

Brønn 25/4-15 påtraff en oljekolonne på 31,5 meter i Heimdalformasjonen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 29 meter med god reservoarkvalitet. Heimdalformasjonen var totalt 187 meter tykk.

Olje/vann- kontakten ble påtruffet på 2253 meter under havnivå, og kontakten ble bekreftet med trykkpunkter.Det ble også påtruffet en sone på 1,5 meter med residuell olje i en dypere Heimdalsand med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 0,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverene vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Småskala formasjonstester ble utført, og det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 919. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

25/4-15 ble boret til et vertikalt dyp på 2410 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen.

Havdypet er 119 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen 25/4-15 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 25/2-24 S i utvinningstillatelse 873, der Aker BP ASA er operatør.imageykub.png

 

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.