Oljedirektoratet

Oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen - 15/2-2 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling

20.04.2023 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 817, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Gudrunfeltet i Nordsjøen og om lag 230 kilometer vest for Stavanger.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i intra-Draupneformasjonen av øvre jura alder.

Brønn 15/2-2 S påtraff den 500 meter tykke intra-Draupneformasjonen, bestående av flere tynne sandsteinslag på til sammen 23 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det ble tatt oljeprøver fra to forskjellige sandlag med forskjellige trykkregimer. I tillegg ble det registrert olje-shows gjennom hele intervallet i øvre jura.

På grunn av begrenset tykkelse i sandsteinlagene og usikkerhet i deres utbredelse er størrelsen på funnet foreløpig estimert til mellom 0,95 – 5,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil evaluere brønnresultatet for å definere volumpotensialet i forskjellige reservoarsoner og vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 817. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 15/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 4723 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/2-2 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal videre til utvinningstillatelse 1148 i Nordsjøen der Wellesley Petroleum AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 15/2-2 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.09.2023

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.