Oljedirektoratet

Boreløyve for brønn 6604/5-2 S i utvinningsløyve 894

23.12.2019 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6604/5-2 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6604/5-2 S skal borast frå boreinnretninga Scarabeo 8 i posisjon 66°36'33,48"N og 4°35'34,30"Ø etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6604/6-1 for Wintershall Dea Norge AS i utvinningsløyve 894.

Boreprogrammet for brønn 6604/5-2 S gjeld boring av avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 894. Wintershall Dea Norge AS er operatør med ein del på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (40 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 6604/5. Brønnen blir bora om lag 120 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet.

Utvinningsløyve 894 vart delt ut 10. februar 2017 i TFO 2016. Dette er den tredje brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 6604_5-2-S

Kontakt
Oljedirektoratet

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 23.12.2019

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.