Oljedirektoratet

IOR-prisen 2003 til Valhall

13.01.2004 Oljedirektoratets IOR-pris for 2003 er i dag tildelt Valhall Unit og operatørselskapet BP for prosjektet "Life of Field Seismic " på Valhallfeltet.

Av Øyvind Midttun

"Life of Field"-systemet som i sommer ble installert på Valhallfeltet er verdens første fullskalaanlegg for livstidsseismikk. Totalt 9 500 sensorer forbundet med 120 kilometer kabel er spredt ut over et 35 kvadratkilometer stort område. Anlegget skal gi eierne av Valhall Unit, med operatørselskapet BP i spissen, økt kunnskap om reservoaret, sikrere og mer kostnadseffektiv boring og bedre tilgang til gjenværende reserver.

I reservoarene på Valhallfeltet er det omlag 88 millioner Sm3 olje igjen som lisensen forventer å produsere. Da Valhall kom i drift i 1982, het det at feltet inneholdt 39 millioner Sm3 utvinnbare oljereserver. I dag er oljereservene på 167 millioner Sm3, - det vil si en firedobling siden produksjonsstart.
Valhall er det feltet på norsk sokkel som har hatt størst prosentvis reserveøkning siden produksjonsstart.

Kun halvparten av de økonomisk utvinnbare oljereservene er produsert etter 21 år. Felteierne har visjoner om at det fortsatt er rom for reservevekst og økt levetid langt utvover dagens lisensperiode som utløper i 2028. 

OD ønsker med IOR-prisen å berømme felteierne for å satse på et prosjekt med store investeringer i forkant for å optimalisere reservoarutnyttelsen på Valhallfeltet. Prosjektet er unikt, og et lovende tiltak som vil bidra til å optimalisere oljeutvinningen på Valhall. Felteierne, ved operatør, berømmes for risikovilje og beslutningsevne. Store investeringer er tatt i forkant og de våget å satse på tilleggsvolumene systemet kan gi dem.
OD har stor tro på at metoden vil kunne ha potensial på mange andre felt, både i og utenfor Norge, heter det i juryens begrunnelse.

[En svært hyggelig overraskelse], sier informasjonsdirektør Olav Fjellså i BP Norge.

Juryen for IOR-prisen 2003 har bestått av Rolf Wiborg, Steinar Njå, Jan Bygdevoll og Kirsti Veggeland. Les [juryens begrunnelse] her.


Se listen over [tidligere vinnere] av IOR-prisen.

 

Oppdatert: 17.08.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.