Oljedirektoratet

Får pris for havbunnsteknologi

02.06.2010 FMC Technologies mottok i dag, 2. juni, Oljedirektoratets IOR-pris for 2009 for fremragende teknologiutvikling av produksjonssystemer på havbunnen.

Oljedirektør Bente Nyland flankert av prisvinnerne Rasmus Sunde (til venstre) og Hans Jørgen Lindland i FMC Technologies.

Oljedirektør Bente Nyland flankert av prisvinnerne Rasmus Sunde (til venstre) og Hans Jørgen Lindland i FMC Technologies.


Oljedirektør Bente Nyland delte ut prisen under Norges Petroleumsforenings feltreservoarkonferanse i Stavanger. I sin begrunnelse påpekte Nyland at FMC siden 1999 har jobbet målrettet med å utvikle kostnadseffektive løsninger for å øke oljeutvinningen fra havbunnsbrønner.

"Prisen er en anerkjennelse av at vi er en etablert aktør innenfor IOR-området, som blir stadig viktigere både i Norge og på verdensbasis,” sier Rasmus Sunde, administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea.

”Den er også en oppfordring til å fortsette på det løpet vi har startet.”

Prisen gis spesielt for et brønnkontrollsystem som er tatt i bruk på Åsgardfeltet. Sammen med operatøren Statoil utviklet og gjennomførte FMC testing av Through Tubing Rotary Drilling (TTRD)-teknologien i brønnen P-4H på feltet i fjor. Der ble verdens lengste sidesteg boret fra en flytende rigg.

”Åsgard-brønnen er den første i sitt slag i verden, og en klar anerkjennelse av at denne teknologien vil fungere i praksis,” sier Sunde.

Han legger til at mange oljeselskaper har vist interesse for TTRD, men foreløpig er det bare Statoil som har tatt den i bruk.

På norsk sokkel er det i dag mer enn 700 havbunnsbrønner, og antallet øker. Å kunne bore rimelige sidesteg gir store muligheter for å øke utvinningen fra felt med havbunnsbrønner.  

IOR står for Improved Oil Recovery, og prisen er en anerkjennelse til personer eller selskaper som yter en særlig innsats for å øke oljeutvinningen. Mer enn halvparten av oljen kan bli liggende igjen i undergrunnen etter at et felt er planlagt avsluttet. Å ta i bruk metoder og teknologi som kan få ut mer olje fra reservoarene skaper derfor betydelige verdier for selskaper og samfunn.

Oljedirektoratets IOR-pris har vært utdelt ni ganger siden 1998. Det ble ikke funnet noen verdig kandidat for 2008.

 Direktør Rasmus Sunde i FMC Kongsberg Subsea mottar diplomet fra oljedirektør Bente Nyland.

Direktør Rasmus Sunde i FMC Kongsberg Subsea mottar diplomet fra oljedirektør Bente Nyland.

Oppdatert: 09.06.2010

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.