Oljedirektoratet

Corec, Internasjonalt senter for auka oljeutvinning

07.06.2011 Senteret er eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), forskingsstiftinga IRIS og ConocoPhillips som operatør for Ekofisk, Eldfisk og Tor (utvinningsløyve 018).

Føremålet er primært å auke utvinninga av olje i Ekofisk-området og andre felt på norsk sokkel. Senteret vart etablert i 2002 med ein tidshorisont på ti år.

Opprettinga av senteret vart i si tid finansiert av ConocoPhillips (utvinningsløyve 018) med ti millionar kroner per år. Finansieringa er auka til 20 millionar kroner per år, mellom anna med midlar frå andre industripartnarar og Noregs forskingsråd. Forskinga ved senteret har vore sentral for aukinga av utvinningsgraden på Ekofisk.

Senteret har og i sterk grad bidrege til å styrke oljeforskinga ved UiS, og det var også eit viktig bidrag til at den tidlegare høgskulen kunne søke om universitetsstatus. Det er mellom anna oppretta eit professorat innan auka oljeutvinning til senteret.

I tillegg har aktiviteten gjort det mogleg å engasjere doktorgradsstipendiatar, postdoktorstipendiatar og hovedfagstudentar knytt til senteret. Det vil seie at den samfunnsmessige nytteverdien av senteret går langt ut over det primære målet om å auke oljeutvinninga i Ekofisk-området.

Gjennomførte og pågåande prosjekt spenner frå grunnforskingsprega prosjekt til prosjekt med meir direkte feltbruk. Begge delar byggjer opp kunnskap og kompetanse og er viktig for den langsiktige ressursutnyttinga.

Doktorgradstudentar, professor II-stillingar og eit stort tal vitskaplege artiklar er ein del av biletet. Fram til sommaren 2010 hadde Corec stått for nær 90 vitskaplege publikasjonar.

 

Oppdatert: 07.06.2011

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.