Oljedirektoratet

Tor Austad

07.06.2011 Professor Tor Austad har arbeidd med kjemiske metodar for EOR (enhanced oil recovery, forbetra oljeutvinning) heilt sidan det første nasjonale programmet for auka oljeutvinning  OD-administrerte SPOR, vart starta i 1985.

Tor AustadAustad har sidan RUTH-programmet i 1992 også arbeidd med ei kjemisk forståing av fukteigenskapane i krittreservoar.

Tor Austad har rettleia ei rekke studentar fram til doktorgraden, kor av fleire innan problemstillingar knytt til karbonat, som er den klassen krittreservoara tilhøyrer. Dette har resultert i meir enn 50 artiklar i internasjonale tidsskrift og mange presentasjonar på internasjonale konferansar. Forskinga har vekt stor internasjonal respekt.  I ei årrekkje har Austad vore ein av dei viktigaste norske  bidragsytarane innan det internasjonale IEA-samarbeidet (International Energy Agency) sitt samarbeid om auka oljeutvinning. Austad har også fått godkjent ein patent for fuktendring i karbonatar.

Tor Austad sitt arbeid innan fukteigenskapar til kalk har vekt internasjonal merksemd, og i samarbeid med internasjonale oljeselskap har han starta forsking med vassbasert EOR for andre karbonat som kalkstein (”limestone”) og dolomitt.

Han har også fått støtte frå oljeselskap til å studere fukteigenskapar i sandsteinsreservoar med spesiell fokus på ”Low salinity flooding”.

 

Oppdatert: 07.06.2011

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.