Oljedirektoratet

Historisk: Northern Lights har levert plan for utbygging og drift (PUD) for første prosjekt for CO2-lagring

CO-to-Atlas

15.05.2020 Alliansen Northern Lights med operatør Equinor og partnere Shell og Total har levert plan for en viktig del av det norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som har mottatt planen, mens Oljedirektoratet (OD) skal behandle den i henhold til forskriften om CO2-lagring.

Northern Lights er en del av det første norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage (CCS)). Prosjektet omfatter fangst av CO2 fra to industribedrifter på Østlandet og frakt av flytende CO2 til en terminal på Vestlandet.

Permanent lagring

CO2 skal fanges fra Fortums varmegjenvinningsanlegg på Klementsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune og transporteres på skip til et mellomlager på Kollsnes i Øygarden kommune.

Derfra skal flytende CO2 fraktes i et 100 km langt rør på havbunnen og pumpes inn i et reservoar på rundt 2700 meter dyp i Nordsjøen for permanent lagring.

Reservoaret ligger i Johansenformasjonen sørvest for Troll-feltet.

Planen for første fase er å injisere 1,5 millioner tonn CO2 i Johansenformasjonen. Det er imidlertid lagt inn fleksibilitet til å kunne utvide kapasiteten i anlegget, og et viktig mål er å kunne tilby lageret som deponi for CO2 fra andre land i Europa.

Dette betyr at regjeringens ambisjon for kostnadseffektiv fullskala CO2-håndtering er kommet et langt skritt videre. Et vedtak om delvis statlig finansiering av et norsk fullskala CCS-prosjekt har som mål å demonstrere sikker lagring og bidra til å redusere kostnadene for framtidige prosjekter.

Unikt prosjekt – nasjonalt og globalt

Dette er et viktig og unikt prosjekt for klima og for industriutvikling, både for Norge og i et internasjonalt perspektiv. Statlig støtte er imidlertid en forutsetning for prosjektet.

Northern Lights ble i januar 2019 tildelt den aller første utnyttelsestillatelsen for injeksjon og lagring av CO2. Det tildelte arealet ligger i nærheten av Troll-feltet i Nordsjøen.

I november i fjor startet boringen av en letebrønn for å finne reservoarer som kan egne seg som CO2-lager. Letebrønnen ble avsluttet i februar i år.

– Brønnen påviste sandstein med egenskaper som er godt egnet for et CO2-deponi, sier underdirektør for leting i OD, Wenche Tjelta Johansen.

Reservoaret er fylt av vann, og det har aldri vært olje eller gassproduksjon fra denne delen av formasjonen.

Fangst og lagring av CO2 blir av mange vurdert som en forutsetning for å nå utslippsmålene i Paris-avtalen, som Norge har undertegnet.

Erfaring

– I Norge har vi lang erfaring og god kompetanse på sikker lagring av CO2 under havbunnen, sier Johansen.

Siden 1996 er CO2 blitt fjernet fra Sleipner Vest-gassen og injisert i Utsiraformasjonen. Rundt en million tonn CO2 lagres i undergrunnen hvert år.

Siden 2007 er det også blitt lagret rundt 700 000 tonn CO2 i året ved Snøhvit-feltet. Den skilles ut fra gassen i prosessanlegget på Melkøya før den sendes i rørledning ned i et reservoar rundt 140 kilometer fra land. Det gjøres jevnlige undersøkelser for å følge med på hvordan injisert CO2 beveger seg i lageret.

Eget atlas for lagring

Oljedirektoratet har kartlagt områder som egner seg til langvarig og sikker lagring, et arbeid som resulterte i et CO2-lagringsatlas for norsk sokkel (på engelsk).

Det ble beregnet at reservoarvolumet på sokkelen i teorien var nok til å romme mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid, noe som tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

 

Kart over prosesser i Northern lights-prosjektet

Nyhet på regjeringen.no:

Viktig milepæl i lagringsprosjektet for CO2

 

Kontakt
Eldbjørg Vaage Melberg

Tlf: +47 51 87 61 00

Oppdatert: 18.05.2020

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.