Oljedirektoratet

Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

meldesystem-skjerm01

Foto: Arne Bjørøen

18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

Det nye meldesystemet handler i stor grad om sameksistens på havet mellom fiskerier og oljenæring. Det gir alle aktørene i de to næringene til enhver tid full oversikt over innsamlinger som pågår og planlegges og hvilke selskap som er involvert.

Saksbehandlingen kan følges av brukerne i sanntid. Ny og forbedret kartteknologi gjør det enklere å visualisere innmeldte planer og gi gode «øyeblikksbilder» av aktiviteten. Samtidig gir systemet oversikt over fiskerier og gytefelt.

Forenkling og forbedring

Oljedirektoratet (OD) har lenge hatt en digital løsning der seismikkselskapene som opererer på norsk sokkel har meldt inn planene sine, men den var tungvint og tok ikke høyde for nyere digitalteknologi.

Alle som har tillatelse til å samle inn geofysiske data på norsk sokkel må melde inn planlagte innsamlinger til myndighetene minst fem uker før de har tenkt å begynne. Selskapene må blant annet opplyse om når de vil samle inn data, i hvilket område, hvilken type undersøkelse (for eksempel seismikk eller elektromagnetiske undersøkelser) og spesifisere hva slags utstyr de skal bruke. Ofte meldes det om endringer i planene underveis.

I tillegg til OD er både Fiskeridirektoratet (Fdir) og Havforskningsinstituttet (HI) med som høringsinstanser i arbeidet med geofysiske undersøkelser.

– Vi behandler nærmere 500 meldinger og endringsmeldinger i året. Siden disse har vært behandlet manuelt til nå har det vært et tidkrevende arbeid med mange brev, telefoner og mye epost på kryss og tvers av etatene, forteller Torgeir Stordal, direktør for teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet.

– ODs saksbehandlere lanserte derfor ideen om å digitalisere prosessen i 2017 og etter dette gikk vi raskt i gang med et forprosjekt for å vurdere nytten av å lage en digital løsning, sier Stordal.

Representanter for framtidige brukere ble konsultert i forkant av utviklingen av systemet, og basert på innspill fra brukerne ble det definert en del krav til funksjonelle løsninger. OD har samarbeidet tett med Fdir og HI for å ivareta deres behov i saksbehandlingen.

Digital milepæl for OD

– Det nye systemet er viktig for petroleumsindustrien og fiskerinæringen, men det representerer også en digital milepæl for oss i OD, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Meldesystemet er den første samhandlingsløsningen som er utviklet for eksterne brukere på ODs nye IT-plattform Sokkelbiblioteket 2026.

– Prosjektet passer som hånd i hanske med regjeringens digitaliseringsrundskriv for offentlige virksomheter, der det et uttrykt mål at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

– Nå har vi laget et produkt som kan brukes av tre etater og som er skreddersydd for å løse mange av de utfordringene som vi tidligere så i arbeidet med sameksistens mellom Norges to viktigste næringer, sier oljedirektøren.

Systemet

Det nye innmeldingssystemet er et godt verktøy for planlegging av datainnsamlingsaktiviteten på sokkelen, og det bidrar til at OD kan publisere best mulig data om aktivitetene. Det er blitt enklere for selskap som planlegger geofysiske innsamlinger å velge tidspunkt som kan tilpasses fiskerinæringen og gyting og gytevandring.

Informasjonen ligger på ODs nettsted, npd.no. Brukerne kan logge seg sikkert inn via altinn.no

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.02.2021

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.