Oljedirektoratet

Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

meldesystem-skjerm01

Foto: Arne Bjørøen

18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

Det nye meldesystemet handler i stor grad om sameksistens på havet mellom fiskerier og oljenæring. Det gir alle aktørene i de to næringene til enhver tid full oversikt over innsamlinger som pågår og planlegges og hvilke selskap som er involvert.

Saksbehandlingen kan følges av brukerne i sanntid. Ny og forbedret kartteknologi gjør det enklere å visualisere innmeldte planer og gi gode «øyeblikksbilder» av aktiviteten. Samtidig gir systemet oversikt over fiskerier og gytefelt.

Forenkling og forbedring

Oljedirektoratet (OD) har lenge hatt en digital løsning der seismikkselskapene som opererer på norsk sokkel har meldt inn planene sine, men den var tungvint og tok ikke høyde for nyere digitalteknologi.

Alle som har tillatelse til å samle inn geofysiske data på norsk sokkel må melde inn planlagte innsamlinger til myndighetene minst fem uker før de har tenkt å begynne. Selskapene må blant annet opplyse om når de vil samle inn data, i hvilket område, hvilken type undersøkelse (for eksempel seismikk eller elektromagnetiske undersøkelser) og spesifisere hva slags utstyr de skal bruke. Ofte meldes det om endringer i planene underveis.

I tillegg til OD er både Fiskeridirektoratet (Fdir) og Havforskningsinstituttet (HI) med som høringsinstanser i arbeidet med geofysiske undersøkelser.

– Vi behandler nærmere 500 meldinger og endringsmeldinger i året. Siden disse har vært behandlet manuelt til nå har det vært et tidkrevende arbeid med mange brev, telefoner og mye epost på kryss og tvers av etatene, forteller Torgeir Stordal, direktør for teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet.

– ODs saksbehandlere lanserte derfor ideen om å digitalisere prosessen i 2017 og etter dette gikk vi raskt i gang med et forprosjekt for å vurdere nytten av å lage en digital løsning, sier Stordal.

Representanter for framtidige brukere ble konsultert i forkant av utviklingen av systemet, og basert på innspill fra brukerne ble det definert en del krav til funksjonelle løsninger. OD har samarbeidet tett med Fdir og HI for å ivareta deres behov i saksbehandlingen.

Digital milepæl for OD

– Det nye systemet er viktig for petroleumsindustrien og fiskerinæringen, men det representerer også en digital milepæl for oss i OD, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Meldesystemet er den første samhandlingsløsningen som er utviklet for eksterne brukere på ODs nye IT-plattform Sokkelbiblioteket 2026.

– Prosjektet passer som hånd i hanske med regjeringens digitaliseringsrundskriv for offentlige virksomheter, der det et uttrykt mål at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

– Nå har vi laget et produkt som kan brukes av tre etater og som er skreddersydd for å løse mange av de utfordringene som vi tidligere så i arbeidet med sameksistens mellom Norges to viktigste næringer, sier oljedirektøren.

Systemet

Det nye innmeldingssystemet er et godt verktøy for planlegging av datainnsamlingsaktiviteten på sokkelen, og det bidrar til at OD kan publisere best mulig data om aktivitetene. Det er blitt enklere for selskap som planlegger geofysiske innsamlinger å velge tidspunkt som kan tilpasses fiskerinæringen og gyting og gytevandring.

Informasjonen ligger på ODs nettsted, npd.no. Brukerne kan logge seg sikkert inn via altinn.no

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.02.2021

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.