Oljedirektoratet

Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

Eksportverdien fra petroleum har aldri vært større, og det er spesielt gass som bidrar til økningen.

– Til tross for at hele fjoråret var sterkt preget av pandemien, har Oljedirektoratet levert i henhold til samfunnsoppdraget. Petroleumsnæringen har jobbet godt med leting, utvikling av nye prosjekter og god drift av feltene, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

Årsrapporten viser også at industrien gjør en god jobb med å modne fram flere prosjekter. De midlertidige endringene i petroleumsskatteloven, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2020, har bidratt til å holde aktiviteten høy.

Forvaltning gjennom 50 år

Den samlede produksjonen av olje og gass vil øke noe de nærmeste årene. Samtidig går utslippene av klimagasser fra næringen ned. Dette er en konsekvens av mange års målrettet politikk.

– Oljedirektoratet er inne i sitt femtiende år. Hver dag jobber vi hardt for å bidra til en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I løpet av de 50 årene som er gått har det blitt skapt tusenvis av arbeidsplasser i petroleumsnæringen, og enorme verdier for fellesskapet, avslutter Sølvberg.

Les Oljedirektoratets årsrapport 2021

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.05.2022

Siste nyheter

Avgrensning av funn i Norskehavet
29.02.2024 Wintershall Deas avgrensningsbrønn 6507/4-4 S fører til en liten oppjustering av ressursanslaget av et gass-/kondensatfunn nær Dvalin-feltet i Norskehavet.
Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt ConocoPhillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.