Oljedirektoratet

Deler data frå eldre brønnar

ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet. Foto: Shutterstock.

31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

Historiske produksjonsdata er spesielt verdifulle når nye brønnar skal borast i nærleiken av ein eksisterande brønn. Slike data har også stor verdi når ein skal forstå eigenskapane til ein utvinningsbrønn som framleis produserer og når eit nytt selskap vurderer å kjøpe seg inn eller overta eit felt eller område.

Frå midten av 1980-talet og fram til 2000 blei brønnproduksjon og -injeksjon rapportert til Oljedirektoratet i PPRS, som er det opphavlege formatet for rapportering desse dataa.

Produksjonsdata som er rapportert til styresmaktene i dette formatet er konvertert til dagens MPRML-format, og gjort tilgjengeleg i Diskos.

Dette inkluderer data tilbake til oppstarten av produksjon på norsk sokkel frå 1971.

Resultatet av arbeidet er at Oljedirektoratet får offentleggjort data som før berre har vore tilgjengelege internt, i eit lite brukarvenleg format. Prosessen har mellom anna involvert verifikasjon og korrigering av brønnbanenamn, handtering av doble data og til slutt konvertering til dagens xml-baserte format og opplasting til Diskos. Sjølve produksjons- og injeksjonsvoluma er som innrapportert frå operatørane.

Totalt er over 120 000 linjer med data validert og lasta inn, der kvar linje representerer data for ein gitt brønn i ein månad.

 

Alle data er no tilgjengelege på Diskos Public portal.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.10.2022

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.