Oljedirektoratet

Deler data frå eldre brønnar

ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet. Foto: Shutterstock.

31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

Historiske produksjonsdata er spesielt verdifulle når nye brønnar skal borast i nærleiken av ein eksisterande brønn. Slike data har også stor verdi når ein skal forstå eigenskapane til ein utvinningsbrønn som framleis produserer og når eit nytt selskap vurderer å kjøpe seg inn eller overta eit felt eller område.

Frå midten av 1980-talet og fram til 2000 blei brønnproduksjon og -injeksjon rapportert til Oljedirektoratet i PPRS, som er det opphavlege formatet for rapportering desse dataa.

Produksjonsdata som er rapportert til styresmaktene i dette formatet er konvertert til dagens MPRML-format, og gjort tilgjengeleg i Diskos.

Dette inkluderer data tilbake til oppstarten av produksjon på norsk sokkel frå 1971.

Resultatet av arbeidet er at Oljedirektoratet får offentleggjort data som før berre har vore tilgjengelege internt, i eit lite brukarvenleg format. Prosessen har mellom anna involvert verifikasjon og korrigering av brønnbanenamn, handtering av doble data og til slutt konvertering til dagens xml-baserte format og opplasting til Diskos. Sjølve produksjons- og injeksjonsvoluma er som innrapportert frå operatørane.

Totalt er over 120 000 linjer med data validert og lasta inn, der kvar linje representerer data for ein gitt brønn i ein månad.

 

Alle data er no tilgjengelege på Diskos Public portal.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.10.2022

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.