Oljedirektoratet

Klarsignal for Hod B

Hod_B_1920x1080-AkerBP

Hod B i Nordsjøen starter snart produksjonen. Det skjer med en ubemannet innretning som fjernstyres fra Valhall-feltet. (illustrasjon: Aker BP)

20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

Operatøren er i gang med oppstarten. Aker BP og de andre rettighetshaverne har investert nær 6,2 milliarder kroner i utbyggingen av Hod B.

Reservene er anslått til å være 6,3 millioner standard kubikkmeter olje. Det tilsvarer 40 millioner fat. Feltet forventes å produsere til 2049.

Kan bane vei for andre felt

– Det er store gjenværende, utvinnbare volum i flere nedstengte felt på sokkelen. Erfaringen og læring fra re-utviklingen av Hod kan bane vei for at ytterligere nedstengte felt kan utvikles lønnsomt, blant annet gjennom samordnet utbygging med andre funn i området, sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Hod-feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor, og 13 kilometer sør for Valhall-feltet. Hod ble påvist i 1974 og Plan for utbygging og drift ble godkjent (PUD) i 1988. Produksjonen startet i 1990.

Feltet har vært bygd ut med en ubemannet brønnhodeinnretning, fjernstyrt fra Valhall. Det planlegges å fjerne Hod-innretningen i 2025.

PUD for en ny, ubemannet installasjon, ble godkjent i desember 2020. Hod B ble installert på feltet i juli og august 2021. 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.04.2022

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.