Oljedirektoratet

Leverte elleve utbyggingsplaner

akerbp-overrekkelse

Aker BP leverte inn elleve utbyggingsplaner som krever 200 milliarder kroner i investeringer. F.v. Per Øyvind Seljebotn, Torgeir Stordal og Tommy Sigmundstad. Foto: Arne Bjørøen.

16.12.2022 Aker BP leverte fredag planer for utbygging og drift (PUD) verdt opp mot 200 milliarder kroner til myndighetene.

Disse PUD-ene og andre som forventes levert før nyttår, bidrar til høy aktivitet i norsk olje- og gassektor de kommende årene.

Aker BPs kontrakter forventes å skape flere enn 150 000 årsverk ved en rekke verft og leverandørbedrifter langs norskekysten. Ifølge Aker BP faller 60 prosent av investeringene på norske leverandører. Ringvirkningene omfatter store deler av landet og er i tråd med intensjonen i de midlertidige endringene i petroleumsskatten (Skattepakken).

Aker BPs overlevering inneholder ti PUD-er og én Plan for anlegg og drift (PAD). Planene gjelder for prosjekter i områdene Noaka (blir hetende Yggdrasil-området), Valhall og Utsirahøgda i Nordsjøen, samt i Skarv-området i Norskehavet.

Storsatsing

Per Øyvind Seljebotn, direktør for Utforsking og reservoarutvikling i Aker BP, beskrev under overrekkelsen i Oljedirektoratet PUD-pakken som en «gigantisk industrisatsing».

«Vi satser på fremtiden ved å investere over 200 milliarder kroner brutto de neste årene. I sum er disse investeringene i olje- og gassutbygginger på norsk sokkel Europas største, private industrisatsing. Aker BP er operatør for alle utbyggingsprosjektene, og selskapets andel utgjør om lag 70 prosent», sa Seljebotn.

Han forventer at disse lønnsomme utbyggingsprosjektene frembringer skatt i størrelsesorden 160 milliarder 2022-kroner i nye skatteinntekter til den norske staten.

Den mest omfattende planen omfatter det som blir hetende Yggdrasil-området og ifølge Aker BP skal det investeres rundt 115 milliarder kroner her. Det består av tre felt som inneholder totalt 19 petroleumsforekomster – og det forventes at det avdekkes flere i årene som kommer.

Behov for energi

«Med utsikter til betydelig energimangel i Europa framover er det svært viktig at petroleumsnæringen i Norge dette året tar investeringsbeslutninger i en størrelsesorden som vil gi et vesentlig bidrag til å dekke behovet for mer energi til Europa på litt lenger sikt», sa konstituert oljedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Han legger til at i de PUD-ene som er levert de to siste årene, så utgjør gass rundt halvparten av reservene i de nye feltene.

Valhall skal videreutvikles med en ny plattform. I tillegg skal satellittfeltet Fenris knyttes til Valhall. Her er de totale investeringskostnaden på rundt 50 milliarder kroner.

På Utsirahøgda – hvor Johan Sverdrup-feltet er sentralt – leveres det inn nye PUD-er for funnene Troldhaugen og Symra.

Symra og Troldhaugen blir de første feltutbyggingene med oljeutvinning fra et oppsprukket grunnfjellreservoar. Det har foregått prøveproduksjon («Rolvsnes») en god stund og resultatene er oppløftende.

Myndighetene også mottatt PUD-er for funn i Norskehavet. Dette er undervannsutbyggingene Alve nord, Idun nord og Ørn, som skal knyttes til Skarv-feltet.

Videreutvikling

«Planene fra Aker BP inneholder flere viktige elementer for videreutvikling av ressursene på norsk sokkel. Her er planer både for å etablere ny infrastruktur i nye områder, å videreutvikle felt som er i drift, å utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur i tillegg til å utvikle ressurser i en helt ny reservoartype», sa Kalmar Ildstad, direktør for Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Myndighetene har tidligere i år mottatt fem utbyggingsplaner og forventer flere utbyggingsplaner før utgangen av året. De fem PUD-ene som er levert er Eldfisk nord (godkjent), Trell/Trine (skal hete Tyrving), Irpa, Halten øst og Dvalin nord.

Gruppebilde fra Aker BP overrekkelsen.

Fra PUD-overleveringen: F.v. Per Øyvind Seljebotn, Kalmar Ildstad, Rob Stolpman, Tommy Sigmundstad, Omar M. Ali, Svenn Forfang, Cecilie Edland, Tomas Mørch, Niels Erik Hald, Frode Dyrdal og Torgeir Stordal. (Foto: Arne Bjørøen)

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.12.2022

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.