Oljedirektoratet

Mineralforekomster påvist langs Knipovitsjryggen

jotul

Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) ble det på toktet vest av Spitsbergen, påvist en sulfidoppbygning hvor det strømmet ut svarte vannmasser med temperatur på over 300 grader celsius, en svart skorstein. Sulfidene inneholder metaller som er etterspurt globalt. (Foto: Marum)

26.08.2022 Et tokt i regi av det tyske forskningssenteret Marum ved Universitetet i Bremen har påvist et område vest for Spitsbergen hvor det er hydrotermal aktivitet, noe som er en forutsetning for at det blir dannet såkalte svarte skorsteiner (black smoker) av metallrike sulfider.

Funnet er gjort langs Knipovitsjryggen, 100 kilometer vest for Spitsbergen. Oljedirektoratet deltok på toktet.

Hydrotermal aktivitet er magmatisk oppvarmet vann i undergrunnen beveger seg gjennom åpninger i bergartene opp til havbunnen og danner svarte skorsteiner av metallrike sulfider.

Langs denne nordlige delen av den Midt-Atlantiske spredningsryggen, den 500 kilometer lange Knipovitsjryggen, har det tidligere vært ulike observasjoner som kunne tyde på hydrotermal aktivitet. Nå er det bekreftet.

Basert på data fra tidligere undersøkelser utført av Universitet i Bergen og Oljedirektoratet, hadde man på forhånd klare indikasjoner på hvor man skulle lete etter hydrotermale kilder.

I perioden 6. juli til 3. august gjennomførte Marum et tokt med skipet RV Maria S. Merian.

Stig-Morten Knutsen, Oljedirektoratets observatør og geolog om bord på toktet forklarer at det tidligere har vært lett før uten resultat i store områder med 3000 meters vanndyp: «Desto større var gleden om bord når vi, på bakgrunn av geologiske modeller og kjemiske og fysiske observasjoner, klarte å manøvrere den fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) til det som viste seg å være en sulfidoppbygning med en solid pipe hvor det strømmet ut svarte vannmasser med temperatur på over 300 grader celsius, en svart skorstein.»

«Vi har valgt å kalle det hydrotermale området for Jøtul - som i norrøn mytologi er en kjempe som bor inne i berget. Vi syntes det navnet passet da Jøtul er minst én kilometer lang og omkring 200 meter bred, og også inkluderer fossile/utdødde termale kilder og andre aktive kilder», sier han.

Kart

 

Oppdatert: 27.09.2022

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.