Oljedirektoratet

Presenterer ny ressursrapport

6407-6-5-1380-mDC-turkis2

Dinoflagellater. Foto: Robert Williams/OD.

22.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.Rapporten viser status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.


Tema i rapporten er blant annet:

  • det gjenværende ressurspotensialet og de muligheter og verdier disse kan representere for det norske samfunnet at norsk sokkel er konkurransedyktig både når det gjelder kostnader og klimautslipp

  • hva som må til for at Norge kan opprettholde sin rolle som en stabil, langsiktig og trygg olje- og gassleverandør til Europa

  • utfordringer, dilemma og muligheter når virksomheten skal utvikles innenfor strengere klimapolitiske rammer

Sted: Oljedirektoratets lokaler, auditorium Valhall, på Ullandhaug i Stavanger.

Tidspunkt: Torsdag 25. august kl. 10.00 - 12.00

Presentasjonen blir holdt på norsk og blir sendt direkte på npd.no

Meld deg på her.

Etter presentasjonen og panelsamtalen blir det en enkel servering.

Panelsamtalen blir med:

  • Ellen Bakken, sjeføkonom i Offshore Norge

  • Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og undergrunn i AkerBP

  • Øystein Bergsvik, direktør kommersielt og portefølje i Undergrunn – Utforskning og produksjon Norge i Equinor

  • Torgeir Stordal, konstituert oljedirektør i Oljedirektoratet

  • Thomas Djønne, Rådgiver strategi og forretningsutvikling i Gassco.

NB! På grunn av parkeringssituasjonen ved Oljedirektoratets lokaler, anbefaler vi interesserte å bruke offentlig transport. For buss fra Stavanger, ta rute nr. 6 Sandnes, rute nr. 7 Sola eller rute X60 Sandnes.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.08.2022

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.