Oljedirektoratet

Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

sissel-harald

Sissel Eriksen og Harald Brekke deltok på møte i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) i juli. Foto: International seabed authority.

06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

Valget ble bekreftet den 24. august 2022. Eriksen er valgt for perioden 2023-2027. Medlemmene i kommisjonen velges ut fra personlig kapasitet, det er ikke Norge som tildeles et sete i kommisjonen. Harald Brekke fra Oljedirektoratet er ferdig i kommisjonen etter to perioder.

Eriksen sier at det er veldig spennende å få denne muligheten til å jobbe med internasjonale oppgaver i Havbunnsmyndigheten (ISA). Hun framholder at kommisjonen har en viktig rolle å spille for å sikre forsvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av mineralressursene med robuste miljøstandarder, til det beste for menneskeheten.

Erfaring

«Her vil jeg bruke min erfaring fra norsk forvaltning av petroleumsressursene og marine mineraler på norsk kontinentalsokkel. Dette er en viktig arena for Norge, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene», sier hun.

De store havdypene, utenfor statenes nasjonale jurisdiksjon, utgjør det internasjonale havbunnsområdet.

ISA ble opprettet for å forvalte mineralforekomstene i disse områdene i tråd med kravene i havrettskonvensjonen, og for å legge til rette for utvinning av disse mineralene.

Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) er et rådgivende ekspertorgan som bidrar med analyser og beslutningsgrunnlag for ISAs virksomhet.
Norge anser ISA som en viktig arena for internasjonal havforvaltning.

Bærekraftig

«Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) har et viktig mandat i havrettskonvensjonen for å sikre en felles og bærekraftig forvaltning av mineralressursene på den internasjonale havbunnen. Norge har prioritert og deltatt aktivt i ISA sitt arbeid helt siden begynnelsen i 1994. Jeg er veldig fornøyd med at Sissel Eriksen nå er valgt inn i kommisjonen», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Havrettskonvensjonen bestemmer at mineralressursene i det internasjonale havbunnsområdet er en del av menneskehetens fellesarv, og at en andel av overskuddet fra mineralutvinning skal tilfalle utviklingsland.

Det er antatt at mineraler fra dypvannsområdene kan få betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Så langt har ISA vedtatt et utforskningsregelverk for havbunnsmineraler, og arbeider nå med et regelverk for utvinning av mineraler. Først da kan kommersiell mineralutvinning begynne.

«Det er svært gledelig at Sissel er valgt inn i kommisjonen. Dette er også en anerkjennelse av Oljedirektoratet og den kompetansen vi besitter. Det er jeg stolt av», sier konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.09.2022

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.