Oljedirektoratet

Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

sissel-harald

Sissel Eriksen og Harald Brekke deltok på møte i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) i juli. Foto: International seabed authority.

06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

Valget ble bekreftet den 24. august 2022. Eriksen er valgt for perioden 2023-2027. Medlemmene i kommisjonen velges ut fra personlig kapasitet, det er ikke Norge som tildeles et sete i kommisjonen. Harald Brekke fra Oljedirektoratet er ferdig i kommisjonen etter to perioder.

Eriksen sier at det er veldig spennende å få denne muligheten til å jobbe med internasjonale oppgaver i Havbunnsmyndigheten (ISA). Hun framholder at kommisjonen har en viktig rolle å spille for å sikre forsvarlig og kunnskapsbasert forvaltning av mineralressursene med robuste miljøstandarder, til det beste for menneskeheten.

Erfaring

«Her vil jeg bruke min erfaring fra norsk forvaltning av petroleumsressursene og marine mineraler på norsk kontinentalsokkel. Dette er en viktig arena for Norge, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene», sier hun.

De store havdypene, utenfor statenes nasjonale jurisdiksjon, utgjør det internasjonale havbunnsområdet.

ISA ble opprettet for å forvalte mineralforekomstene i disse områdene i tråd med kravene i havrettskonvensjonen, og for å legge til rette for utvinning av disse mineralene.

Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) er et rådgivende ekspertorgan som bidrar med analyser og beslutningsgrunnlag for ISAs virksomhet.
Norge anser ISA som en viktig arena for internasjonal havforvaltning.

Bærekraftig

«Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) har et viktig mandat i havrettskonvensjonen for å sikre en felles og bærekraftig forvaltning av mineralressursene på den internasjonale havbunnen. Norge har prioritert og deltatt aktivt i ISA sitt arbeid helt siden begynnelsen i 1994. Jeg er veldig fornøyd med at Sissel Eriksen nå er valgt inn i kommisjonen», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Havrettskonvensjonen bestemmer at mineralressursene i det internasjonale havbunnsområdet er en del av menneskehetens fellesarv, og at en andel av overskuddet fra mineralutvinning skal tilfalle utviklingsland.

Det er antatt at mineraler fra dypvannsområdene kan få betydning for gjennomføring av det grønne skiftet. Så langt har ISA vedtatt et utforskningsregelverk for havbunnsmineraler, og arbeider nå med et regelverk for utvinning av mineraler. Først da kan kommersiell mineralutvinning begynne.

«Det er svært gledelig at Sissel er valgt inn i kommisjonen. Dette er også en anerkjennelse av Oljedirektoratet og den kompetansen vi besitter. Det er jeg stolt av», sier konstituert oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.09.2022

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.