Oljedirektoratet

Veileder for tolkede data

tianyi-ma-WiONHd_zYI4-unsplash-1920px

Veilederen er utarbeidet av OD i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel. Bilde: Tianyi Ma, Unsplash.

25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

Begrepet «tolkede data» er ikke definert i regelverket. I veilederen er dette klargjort gjennom følgende definisjon:

«Med tolkede data menes produkter som er resultat av en skjønnsmessig faglig vurdering, og som har tilstrekkelig kvalitet til å kunne danne grunnlag for beslutninger i utvinningstillatelsen. Som tolkede data anses ikke prosesserte geofysiske data og målte brønndata eller en fremstilling av disse.»

Viktig presisering

– En klargjøring av begrepet «tolkede data» og en presis definisjon har vært viktig å få på plass. Det bidrar til at data kan rapporteres inn på en effektiv og korrekt måte, og ikke minst at mer data vil kunne bli tilgjengelig tidligere, sier Arne Jacobsen, underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens i OD.

Veilederen (se under) er utarbeidet av OD, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED), i samarbeid med rettighetshaverne på norsk sokkel.

– Det siste året har vi hatt tett dialog med næringen i form av arbeidsmøter, innspill og høringer. OD er fornøyde med at det har vært et godt samarbeid, legger Jacobsen til.

Taushetspliktens lengde avgjørende

Rettighetshavere har plikt til å rapportere en rekke ulike data til myndighetene i henhold til petroleumsregelverket og regelverket om lagring av CO2. Hvorvidt disse innrapporterte dataene er tolkede eller ikke tolkede, er avgjørende for taushetspliktens lengde.

For tolkede data har taushetsplikten en varighet på 20 år, mens for ikke-tolkede data er denne på nærmere vilkår 2, 5 eller 10 år regnet fra det tidspunkt dataene ble tilgjengelig for eier av dataene.

Oljedirektoratet har også sendt en anbefaling om forkortet taushetsplikt for tolkede data til OED.

Virkning for innrapportering

Definisjonen vil ha betydning for andre veiledere; rapportering av brønndata (Blå bok) og rapportering av geofysiske data (Gul bok). Definisjonen får virkning både for data som sendes inn til myndighetene i fremtiden og for de data som allerede er sendt inn. OD har satt i gang en prosess for å gå gjennom tidligere rapporterte data.

Som følge av klargjøringen og den presiserte definisjonen av begrepet, vil rundt 30 rapporteringspliktige datatyper fra Blå bok bli omklassifisert fra tolkede til ikke-tolkede data. OD vil umiddelbart oppdatere Tabell A1 fra Blå bok og framtidige versjoner.

Gjelder både data fra petroleum og CO2-lagring

Definisjonen gjelder for petroleumsrelaterte data som innrapporteres etter petroleumsforskriften og ressursforskriften. Den gjelder også for data knyttet til lagring og transport av CO2 som innrapporteres etter forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen og forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen.

Mer informasjon

Veileder om tolkede data (pdf)

Alle ODs veiledninger

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.04.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.