Oljedirektoratet

Det blir leita for lite i Barentshavet

torgeir-barentshavkonferanse

Oljedirektør Torgeir Stordal talte optimistisk på vegne av Barentshavet under konferansen i Hammerfest onsdag. Foto: Ola Anders Skauby/OD.

26.04.2023 Ein fullsett sal på Barentshavkonferansen i Hammerfest fekk onsdag høyre oljedirektør Torgeir Stordal oppmode til å leite meir.

 – Det er framleis store ressursar i Barentshavet, både i felt, funn og i leitemoglegheiter, sa Stordal.

Han peika på felta Snøhvit og Goliat som fundamentet for dagens aktivitet og produksjon. Og neste år er Johan Castberg-feltet på plass. Det opnar nye moglegheiter, ifølge Stordal.

Det er i det siste gjort nye funn både i nærleiken av Goliat og i nærleiken av Johan Castberg. Slike funn kan skape store verdiar når dei blir knytte tilbake til eksisterande infrastruktur.

 – Det blir også jobba godt med ei ny utbyggingsløysing på Wisting, som er det største funnet på norsk sokkel som ikkje er bygd ut. Vi ser med spenning fram til å følgje dette framover, sa Stordal.

Når fleire felt kjem i produksjon blir Barentshavet ein viktigare bidragsytar og dette vil ytterlegare styrkje Noreg som energileverandør til eit trengande Europa.

I Barentshavet er berre seks prosent av ressursane produsert, medan dei oppdaga ressursane her er anslått til rett over 30 prosent av totalen i dei opna områda.

Det ligg altså framleis eit stort potensial i dei uoppdaga ressursane (over 60 prosent av totalen i dei opna områda i Barentshavet).

 – Berekningane våre viste at leiteverksemda er lønnsam i alle havområde, også i Barentshavet, minna Stordal om.

Han kom også inn på den nyleg publiserte Gassco-rapporten om eksportløysingar for gass frå Barentshavet:

 – Ei ny lønnsam eksportløysing for gass kan gi meir insentiv til å leite, sa Stordal.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 28.04.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.