Oljedirektoratet

Det blir leita for lite i Barentshavet

torgeir-barentshavkonferanse

Oljedirektør Torgeir Stordal talte optimistisk på vegne av Barentshavet under konferansen i Hammerfest onsdag. Foto: Ola Anders Skauby/OD.

26.04.2023 Ein fullsett sal på Barentshavkonferansen i Hammerfest fekk onsdag høyre oljedirektør Torgeir Stordal oppmode til å leite meir.

 – Det er framleis store ressursar i Barentshavet, både i felt, funn og i leitemoglegheiter, sa Stordal.

Han peika på felta Snøhvit og Goliat som fundamentet for dagens aktivitet og produksjon. Og neste år er Johan Castberg-feltet på plass. Det opnar nye moglegheiter, ifølge Stordal.

Det er i det siste gjort nye funn både i nærleiken av Goliat og i nærleiken av Johan Castberg. Slike funn kan skape store verdiar når dei blir knytte tilbake til eksisterande infrastruktur.

 – Det blir også jobba godt med ei ny utbyggingsløysing på Wisting, som er det største funnet på norsk sokkel som ikkje er bygd ut. Vi ser med spenning fram til å følgje dette framover, sa Stordal.

Når fleire felt kjem i produksjon blir Barentshavet ein viktigare bidragsytar og dette vil ytterlegare styrkje Noreg som energileverandør til eit trengande Europa.

I Barentshavet er berre seks prosent av ressursane produsert, medan dei oppdaga ressursane her er anslått til rett over 30 prosent av totalen i dei opna områda.

Det ligg altså framleis eit stort potensial i dei uoppdaga ressursane (over 60 prosent av totalen i dei opna områda i Barentshavet).

 – Berekningane våre viste at leiteverksemda er lønnsam i alle havområde, også i Barentshavet, minna Stordal om.

Han kom også inn på den nyleg publiserte Gassco-rapporten om eksportløysingar for gass frå Barentshavet:

 – Ei ny lønnsam eksportløysing for gass kan gi meir insentiv til å leite, sa Stordal.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 28.04.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.