Oljedirektoratet

Diskos 2.0 er oppe og går

Steps

18.04.2023 I går, 17. april gikk den nye versjonen av Diskos, Diskos 2.0, på lufta.

Diskos er det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel. Alle seismikk-, brønn- og produksjonsdata som rapporteres inn til Oljedirektoratet, lastes opp i Diskos.


«Med Diskos 2.0 begynner en ny æra for dataforvaltningen i den norske industrien. Diskos i skyen, mange automatiserte prosesser og API-integrasjon åpner for mange nye muligheter og måter å bruke Diskos-data på», sier oljedirektør Torgeir Stordal.


2.0-versjonen skal legge til rette for at brukerne kan bearbeide og tolke data der de er lagret, altså slipper de å laste dem ned til lokal disk.


Oppgraderingen til Diskos 2.0 er et digitalt skritt industrien har gjort sammen. Brukerne har vært involvert i alle fasene i prosjektet. Løsningen er basert på Landmarks iEnergy-plattform og brukergrensesnitt. Trade modulen for databytte er basert på Kadmes WhereOil produkt.


«Oljedirektoratets og selskapenes erfaring og kompetanse innen dataforvaltning har vært avgjørende for et bra resultat. Selskapenes viktigste bidrag var å være kritiske og sikre at den nye løsningen støtter de arbeidsprosessene den er designet for å støtte», kommenterer ansvarlig leder Louis Vos.


Utvikling og implementering av Diskos 2.0 har vært et langvarig og komplisert prosjekt og første versjon er nå lansert. Siden løsningen og funksjonaliteten utvikles kontinuerlig for å møte brukernes ønsker og behov vil vi kunne forvente flere mindre oppgraderinger i løpet av våren.


For tiden samarbeider 28 medlemmer og 50 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør og er administrert av myndighetene.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 18.04.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.