Oljedirektoratet

Foreslår å utrede 20 områder for havvind

vindturbiner-shutterstock

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

25.04.2023 En bredt sammensatt direktoratgruppe har identifisert 20 områder på norsk sokkel som kan være teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

Oljedirektoratet (OD) har bidratt faglig i prosessen, som er blitt ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Vi har 50 års erfaring med sameksistens på havet, noe som har vært nyttig i arbeidet med å identifisere disse områdene. I tillegg kan vi sokkelen og forstår bunnforholdene – dette er viktig kompetanse når man skal vurdere om områder er egnet for havvind», sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens.

OD har blant annet bidratt med data og kunnskap om petroleumsressurser, lager for CO2 og undergrunnen.
«For oss er det vesentlig at ikke mulige verdier fra petroleum og CO2 kan gå tapt som følge av utbygging av havvind. Framover blir det viktig med god og detaljert kartlegging av ressurspotensialet i de foreslåtte områdene, med best mulig tilgjengelige data», påpeker Dahle.

«Noen av områdene er utfordrende med tanke på petroleum, andre ser ut til å ha liten konsekvens».

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Arne Bjørøen/OD

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Linn Smerud/OD

Tidlig planlegging og god dialog mellom næringene er en forutsetning for å oppnå god sameksistens med andre næringer.
I tillegg til NVE og OD har Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Forsvarsbygg deltatt i arbeidet med å utarbeide forslaget. Petroleumstilsynet har vært observatør, og flere andre instanser har bidratt med fakta.

Les mer om hvilke om områder som er aktuelle for havvind i NVEs pressemelding.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.04.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.