Oljedirektoratet

Foreslår å utrede 20 områder for havvind

vindturbiner-shutterstock

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

25.04.2023 En bredt sammensatt direktoratgruppe har identifisert 20 områder på norsk sokkel som kan være teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

Oljedirektoratet (OD) har bidratt faglig i prosessen, som er blitt ledet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Vi har 50 års erfaring med sameksistens på havet, noe som har vært nyttig i arbeidet med å identifisere disse områdene. I tillegg kan vi sokkelen og forstår bunnforholdene – dette er viktig kompetanse når man skal vurdere om områder er egnet for havvind», sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens.

OD har blant annet bidratt med data og kunnskap om petroleumsressurser, lager for CO2 og undergrunnen.
«For oss er det vesentlig at ikke mulige verdier fra petroleum og CO2 kan gå tapt som følge av utbygging av havvind. Framover blir det viktig med god og detaljert kartlegging av ressurspotensialet i de foreslåtte områdene, med best mulig tilgjengelige data», påpeker Dahle.

«Noen av områdene er utfordrende med tanke på petroleum, andre ser ut til å ha liten konsekvens».

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Arne Bjørøen/OD

Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Foto: Linn Smerud/OD

Tidlig planlegging og god dialog mellom næringene er en forutsetning for å oppnå god sameksistens med andre næringer.
I tillegg til NVE og OD har Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Forsvarsbygg deltatt i arbeidet med å utarbeide forslaget. Petroleumstilsynet har vært observatør, og flere andre instanser har bidratt med fakta.

Les mer om hvilke om områder som er aktuelle for havvind i NVEs pressemelding.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 25.04.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.