Oljedirektoratet

Forlenget liv for Mikkel

14.02.2023 Myndighetene gir Equinor samtykke til forlenget bruk av havbunnsinnretningen på Mikkel-feltet i Norskehavet fra juli 2023 til oktober 2028.

Det snart 20 år siden produksjonen på Mikkel startet (august 2003).

I Plan for utbygging og drift i 2001 (PUD) står det at forventet produksjon skulle vare til 2019, med et uttak av rikgass på 22 milliarder standard kubikkmeter (Sm3).

Ved siste årsskifte hadde Mikkel, ifølge Equinor, produsert nær 34 milliarder Sm3 gass.

Mikkel produserer gjennom Åsgard undervanns-kompresjonsanlegg til Åsgard B-plattformen. Anlegget med den banebrytende teknologien har siden 2015 bidratt til økt produksjon og forlenget levetid for Mikkel.

Neste generasjons kompressorer er under utvikling og planlegges å settes i drift i 2025.

Illustrasjon som viser havbunnsinstallasjoner på Mikkelfeltet

Illustrasjon: Equinor.

I 2015 startet Equinor og partnerne i Åsgard- og Mikkel-lisensene opp verdens første anlegg for havbunns-gasskompresjon. Dette er et av de mest krevende teknologiprosjektene for økt utvinning som noen gang har blitt gjennomført.

Prosjektet fører til mer enn 300 millioner fat oljeekvivalenter ekstra produksjon.

Mikkel-feltet produserer i dag både kondensat og gass fra utvinningsbrønnene. Gassen på Mikkel har lavt CO2-innhold og er viktig for å fortynne gass med høyt CO2-innhold fra Åsgard-feltet.

Dagens forventede produksjonsprofil for Mikkel er estimert til 2034. Myndighetene imøteser en ny søknad om forlenget drift før 2028.

Mikkel er bygd ut med to havbunnsrammer og er tilknyttet Åsgard B med et produksjonsrør via Midgard, som er en del av Åsgard.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.02.2023

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.