Oljedirektoratet

Harald Brekke blir ridder

harald-brekke-ridder

I september skal seniorgeolog Harald Brekke motta St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse. Inntil da må han nøye seg med et foto av den flotte ordenen. (Foto: Rune Goa)

06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.

Han får ordenen for langvarig arbeid med å etablere norsk og andre kontinentalsoklers yttergrenser samt innsats for å etablere internasjonalt regelverk for havbunnsmineraler.

«Jeg ble litt overrasket, ja. En fredag i juni fikk jeg en telefon fra Statsforvalteren i Agder. Hun informerte meg om at Utenriksdepartementet har foreslått dette. Jeg tar det som en fin anerkjennelse på det arbeidet jeg har gjort», sier Harald.

St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.»

Utnevnelsen ble kunngjort fra Slottet i dag onsdag, og ordenen skal tildeles 12. september. Det skjer hos Statsforvalteren i Agder, og der skal også ordføreren i Kristiansand være til stede.

«Jeg var med i FNs Kontinentalsokkelkommisjon i 15 år og der bidro jeg til å etablere yttergrenser på kontinentalsokler rundt om i verden, i tillegg til å jobbe mye med den norske sokkelen her hjemme», forteller han.

Det var Utenriksdepartementet som startet dette arbeidet og Harald og noen kolleger fungerte som teknisk sakkyndige (geologer og geofysikere) i arbeidet. Det var først og fremst Morten Sand, men også kollegene Olvar Løvås og Oddny Svendsen.

For å etablere nye yttergrenser så sier Havrettskonvensjonen at et land kan ha grenser på sokkelen utenfor 200 nautiske mil - men da på visse betingelser; topografisk og/eller geologisk. Og disse må kartlegges.

Norsk kontinentalsokkel måler totalt 2 652 474 kvadratkilometer. Nå har vi også areal utenfor 200 nautiske mils grensen, 419 014 kvadratkilometer (248 231 km2 her i nord og 170 783 km2 rundt Bouvetøya). Dette er resultater av arbeidet.

Fastlands-Norge er til sammenligning 323 808 kvadratkilometer.

Foruten å bidra til å etablere yttergrenser i flere land så har Harald vært med i Havbunnsmyndigheten i 10 år. Denne myndigheten har sitt hovedsete i Kingston, Jamaica. Her har han arbeidet med havbunnsminerallisenser i internasjonalt farvann. Et arbeid som har en form for parallell til det lisensarbeidet OD gjør. Kollega Sissel Eriksen har overtatt denne funksjonen.

Resultatet av dette arbeidet kommer til å få innvirkning på regelverket som utvikles for norsk sokkel. «Vårt regelverk kan ikke være svakere enn det som utvikles internasjonalt. Hva det konkret betyr, er det for tidlig å si noe om», sier han.

Men han ser at vi kan trekke veksler på utviklingen andre steder hvor det er tildelt lisenser, i Stillehavet, Det indiske hav og Atlanterhavet.

Seremonien forestås av Kongens representant i Agder. Men tidligere praksis er at Kongen inviterer flere mottagere av ordener til en sammenkomst på slottet. Den invitasjonen er ikke sendt ut ennå.

Les mer

Utnemning til St. Olavs Orden

 

Oppdatert: 07.09.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.