Oljedirektoratet

Havvinddata tilgjengelige i Diskos

havvinden

09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel.

Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 

Dette gjelder undersøkelsene NPD22100 og NPD23100. Hver survey inneholder sju datatyper, i tillegg til tolkningsrapporter.   

  • 2D Ultra-High-Resolution (UHR) multi-kanal seismikk 
  • Bunnpenetrerende ekkolodd  
  • Multiståle ekkolodd (batymetri)  
  • Back-scatter data  
  • MBES vannkolonne data  
  • Magnetometer data  
  • Side-søkende Sonar (SSS) data  

Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av havvind på norsk kontinentalsokkel. Norge har en ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles områder for 30 000 megawatt (MW) havvindproduksjon.  

Åpning i 2020

2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden dette arbeidet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av havet. I 2023 ble de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II utlyst, og myndighetene planlegger å tildele areal i løpet av første kvartal 2024. 

kart-nve.jpg

Våren 2022 gav Olje- og energidepartementet (OED) OD i oppdrag å planlegge og gjennomføre en anbudsprosess for gjennomføring av forundersøkelser i Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord, med mulig start i 2022.   

Første fase av undersøkelsen i Sørlige Nordsjø II (østlig del) ble startet høsten 2022 og ferdigstilt i 2023.   

Undersøkelsen på Utsira Nord ble påbegynt sommeren 2023, per nå er det nordlige området ferdigstilt, mens det sørlige området er nesten ferdigstilt. Det midterste området er så vidt påbegynt. Etter planen skal undersøkelsen på Utsira Nord fullføres våren 2024.  

 Noen data blir tilgjengelige etter tildeling

Magnetometerdata og MBES vannkolonnedata kommer først til å bli gjort tilgjengelig etter tildeling. Da vil dataene være tilgjengelige for den som skal bygge ut arealet. Aktører vil også få tilgang til den fullstendige versjonen av tolkningsrapporten.  

Aktører som ønsker tilgang til de innsamlede dataene, NPD22100 (NPDid 10679) og NPD23100 (NPDid 10620) kan gå inn på Diskos Public Portal 

Tekniske eller praktiske spørsmål knyttet til Diskos og nedlastning av data kan rettes til Oljedirektoratet på  factweb@npd.no eller til kontaktpersoner opplyst om på diskos.no

 

 

Oppdatert: 10.11.2023

Siste nyheter

Avgrensning av funn i Norskehavet
29.02.2024 Wintershall Deas avgrensningsbrønn 6507/4-4 S fører til en liten oppjustering av ressursanslaget av et gass-/kondensatfunn nær Dvalin-feltet i Norskehavet.
Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt ConocoPhillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.