Oljedirektoratet

Havvinddata tilgjengelige i Diskos

havvinden

09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel.

Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 

Dette gjelder undersøkelsene NPD22100 og NPD23100. Hver survey inneholder sju datatyper, i tillegg til tolkningsrapporter.   

  • 2D Ultra-High-Resolution (UHR) multi-kanal seismikk 
  • Bunnpenetrerende ekkolodd  
  • Multiståle ekkolodd (batymetri)  
  • Back-scatter data  
  • MBES vannkolonne data  
  • Magnetometer data  
  • Side-søkende Sonar (SSS) data  

Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av havvind på norsk kontinentalsokkel. Norge har en ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles områder for 30 000 megawatt (MW) havvindproduksjon.  

Åpning i 2020

2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden dette arbeidet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av havet. I 2023 ble de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II utlyst, og myndighetene planlegger å tildele areal i løpet av første kvartal 2024. 

kart-nve.jpg

Våren 2022 gav Olje- og energidepartementet (OED) OD i oppdrag å planlegge og gjennomføre en anbudsprosess for gjennomføring av forundersøkelser i Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord, med mulig start i 2022.   

Første fase av undersøkelsen i Sørlige Nordsjø II (østlig del) ble startet høsten 2022 og ferdigstilt i 2023.   

Undersøkelsen på Utsira Nord ble påbegynt sommeren 2023, per nå er det nordlige området ferdigstilt, mens det sørlige området er nesten ferdigstilt. Det midterste området er så vidt påbegynt. Etter planen skal undersøkelsen på Utsira Nord fullføres våren 2024.  

 Noen data blir tilgjengelige etter tildeling

Magnetometerdata og MBES vannkolonnedata kommer først til å bli gjort tilgjengelig etter tildeling. Da vil dataene være tilgjengelige for den som skal bygge ut arealet. Aktører vil også få tilgang til den fullstendige versjonen av tolkningsrapporten.  

Aktører som ønsker tilgang til de innsamlede dataene, NPD22100 (NPDid 10679) og NPD23100 (NPDid 10620) kan gå inn på Diskos Public Portal 

Tekniske eller praktiske spørsmål knyttet til Diskos og nedlastning av data kan rettes til Oljedirektoratet på  factweb@npd.no eller til kontaktpersoner opplyst om på diskos.no

 

 

Oppdatert: 10.11.2023

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.