Oljedirektoratet

Klart for oppstart av Tommeliten A

tommeliten-a-conocophillips

Illustrasjon av gass- og kondensatfeltet Tommeliten A: Conoco Phillips

05.10.2023 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Tommeliten A-feltet i Nordsjøen.

Operatør Conoco Phillips anslår at det kan utvinnes om lag 24 millioner standard kubikkmeter (150 millioner fat) oljeekvivalenter fra Tommeliten A. 

Operatørens investeringsanslag for utbyggingen av Tommeliten A er ca 13 milliarder kroner. Conoco Phillips forventer oppstart denne måneden. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2022. Funnet ble gjort helt tilbake i 1977.

Feltet, som inneholder hovedsakelig gass og kondensat ligger i utvinningstillatelse 044 og er grenseoverskridende, med en marginal andel på britisk sokkel. Rettighetshaverne på norsk og britisk side har samordna aktiviteten. Tommeliten A er et gass- og kondensatfelt sørvest for Ekofisk-feltet i den sørlige delen av norsk sektor.

Tommeliten A er en havbunnsutbygging med to havbunnsrammer med plass til i alt tolv brønner. Brønnstrømmen skal sendes til Ekofisk-feltet, for videre prosessering og eksport. Gassen eksporteres til Emden i Tyskland, mens olje og våtgass føres i rør til Teesside i Storbritannia.  

Tommeliten A bygges ut med elleve utvinningsbrønner hvorav sju er ferdigstilt ved oppstart.  De resterende fire brønnene forventes å bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024.

Den tolvte brønnen vil bli avsatt for en mulig fremtidig erstatningsbrønn. 

«Utbygging av Tommeliten A er et godt eksempel på god utnyttelse av eksisterende infrastruktur i området», sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Oljedirektoratet. 

«Det er gledelig at et eldre funn fra 1977 nå er modnet frem til en lønnsom og robust feltutbygging som er klar til produksjonsstart. Det er også gledelig at prosjektet er gjennomført før tidsskjemaet og innenfor kostnadsrammen.» 

«Vi merker oss også at samme type havbunnsteknologi som er brukt på Tommeliten A kan potensielt komme til anvendelse for andre utbyggingsprosjekter i området.»

Tommeliten A har vært forsøkt modnet fram flere ganger. En av grunnene er at det ikke ha vært tilstrekkelig prosesseringskapasitet på Ekofisk. Nå er det ledig plass. Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 05.10.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.