Oljedirektoratet

Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat

robert-w

Geolog Robert W. Williams identifiserer og merker fossilt mikroplankton på eit digitalt palynologisk preparat. I bakgrunnen er maskina som digitaliserer Oljedirektoratets store arkiv av mikroplankton, pollen og sporer frå leite- og produksjonsbrønnar på kontinentalsokkelen. Foto: Arne Bjørøen

13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.

Diskos er ei felles løysing for lagring og distribusjon av seismikk-, brønn- og produksjonsdata frå norsk sokkel. Databasen blei sett i drift i 1995 som eit samarbeid mellom Oljedirektoratet, Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. 

Kvart mikroskoppreparat er gjengitt med over ti gigapiksler, altså ti milliardar pikslar. Dette er det første offentlege arkivet i verda av digitale palynologiske preparat.

Palynologi tar for seg mikrofossil som består av biopolymer av hydrogen, karbon og oksygen – med andre ord mikroplasten til naturen.   

Basert på taksonomi

Som alle felt innan paleontologi, er palynologi basert på taksonomi, å identifisere små fossil til artsnivå basert på forskjellar av både grove og fine strukturar. Denne vitskapen appellerer til geologar som har spesialisert seg i å kjenne igjen mønster og morfologi blant mange komplekse former.

Palynologer bruker omhyggjeleg og detaljert analyse gjennom eit mikroskop. Dei identifiserer og tel tusenvis av eksemplar av tusenvis av artar vunne tilbake frå tusenvis av brønnprøver. Dei reduserer denne kolossale kompleksiteten til tre fundamentale observasjonar:  alderen, avsetningsmiljøet og nærværet til avsetninga av eldre, omarbeidde avsetningar.

400 millionar  år med avsetningar på kontinentalsokkelen har late etter seg eit enormt arkiv av mikroplankton, pollen og sporar som klargjer Noregs geologiske, geografiske og miljøhistorie.

Samarbeid med medisinsk ekspertise

Palynologisk analyse er arbeidsintensiv og tidkrevjande. Optisk design og biletteknologi har blitt kraftig forbetra, men mikroskopi har blitt ståande uendra i fire hundreår.

Gjennom samarbeid med medisinsk ekspertise i Finland har OD fått innsikt i teknologiske framsteg som patologi, hematologi og cytologi har drive fram i snart 30 år. Forsking og utvikling med tanke på automatisert medisinsk diagnostisering av digitale vevsprøver viser seg  å vere brukande også til palynologiske problemstillingar.

Palynologer har auka kunnskapen vår om store delar av Noregs geologiske historie gjennom 50 år med tallause analysar av mikroplankton, pollen og sporar. Utvida analyse gjennom maskinlæring vil potensielt avdekkje endå fleire sider av Noregs djupe historie.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 15.03.2023

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.