Oljedirektoratet

OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv

Feltarbeid Øst-Grønland kopi

Stig-Morten Knutsen er geolog tilknyttet ODs kontor i Harstad. Her er han på feltarbeid (Grønland). (Foto: privat)

22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).

Ekspertgruppen arbeider med å utvikle, promotere og støtte implementeringen av et globalt system (kalles UNFC/UNRMS) som kan brukes som rammeverk for bærekraftig forvaltning av naturressurser. Det skal skje innenfor rammen av FNs mål for en bærekraftig utvikling (Agenda 2030).

FNs bærekraftsmål er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål.

Tilgjengelig energi

«Alle bærekraftsmål er viktige, men siden ODs mandat er innen energiressurser, er spesielt bærekraftsmålet om tilgjengelig energi til alle (mål#7) særlig relevant for oss. Alle bærekraftmålene er knyttet sammen med hverandre. Selv om vi i OD har forvaltningsansvar for petroleum, må vi også forholde oss til målene om helse, utdanning, rent vann, fattigdom og lignende», sier Knutsen.

ODs veletablerte klassifikasjonssystem for olje og gass er koblet mot FNs globale system for ressursklasser.

«Klassifikasjonssystemet under FN-systemet er nå også knyttet til EU-kommisjonen, spesielt for mineraler. Det vil slik også kunne påvirke oss i Norge via vårt forhold til EU. I OD vurderer vi å bruke FNs-systemet innen fangst og lagring av CO2 (CCS) og havbunnsmineraler», sier han.

Tverrfaglig ekspertgruppe

Styret i ekspertgruppen har noe over 20 medlemmer, mens det i selve ekspertgruppen er totalt over 100 medlemmer. De har tverrfaglig bakgrunn og kommer fra hele verden. Styret har møter 1-3 ganger i kvartalet. Mange av møtene er digitale, men noen innebærer reiser til FNs kontor i Genève.

«Bruk av naturressurser, som petroleum og mineraler, er nødvendig og viktig for sikker og tilgjengelig energi, også i det grønne skiftet. Det grønne skiftet må også skje på en miljøvennlig måte. Derfor er utviklingen og anvendelsen av et velrenommert FN-system for klassifisering av ressurser spesielt viktig å følge med på», sier Knutsen.

Knutsen arbeider til daglig ved ODs kontor i Harstad. Han har i tillegg en professor ll-stilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 22.05.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.