Oljedirektoratet

OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv

Feltarbeid Øst-Grønland kopi

Stig-Morten Knutsen er geolog tilknyttet ODs kontor i Harstad. Her er han på feltarbeid (Grønland). (Foto: privat)

22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).

Ekspertgruppen arbeider med å utvikle, promotere og støtte implementeringen av et globalt system (kalles UNFC/UNRMS) som kan brukes som rammeverk for bærekraftig forvaltning av naturressurser. Det skal skje innenfor rammen av FNs mål for en bærekraftig utvikling (Agenda 2030).

FNs bærekraftsmål er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål.

Tilgjengelig energi

«Alle bærekraftsmål er viktige, men siden ODs mandat er innen energiressurser, er spesielt bærekraftsmålet om tilgjengelig energi til alle (mål#7) særlig relevant for oss. Alle bærekraftmålene er knyttet sammen med hverandre. Selv om vi i OD har forvaltningsansvar for petroleum, må vi også forholde oss til målene om helse, utdanning, rent vann, fattigdom og lignende», sier Knutsen.

ODs veletablerte klassifikasjonssystem for olje og gass er koblet mot FNs globale system for ressursklasser.

«Klassifikasjonssystemet under FN-systemet er nå også knyttet til EU-kommisjonen, spesielt for mineraler. Det vil slik også kunne påvirke oss i Norge via vårt forhold til EU. I OD vurderer vi å bruke FNs-systemet innen fangst og lagring av CO2 (CCS) og havbunnsmineraler», sier han.

Tverrfaglig ekspertgruppe

Styret i ekspertgruppen har noe over 20 medlemmer, mens det i selve ekspertgruppen er totalt over 100 medlemmer. De har tverrfaglig bakgrunn og kommer fra hele verden. Styret har møter 1-3 ganger i kvartalet. Mange av møtene er digitale, men noen innebærer reiser til FNs kontor i Genève.

«Bruk av naturressurser, som petroleum og mineraler, er nødvendig og viktig for sikker og tilgjengelig energi, også i det grønne skiftet. Det grønne skiftet må også skje på en miljøvennlig måte. Derfor er utviklingen og anvendelsen av et velrenommert FN-system for klassifisering av ressurser spesielt viktig å følge med på», sier Knutsen.

Knutsen arbeider til daglig ved ODs kontor i Harstad. Han har i tillegg en professor ll-stilling ved UiT Norges arktiske universitet.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 22.05.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.