Oljedirektoratet

Økt utvinning fra Statfjord Øst

statfjord-oest

Statfjord Øst-feltet. Illustrasjon: Equinor.

21.08.2023 Rettighetshaverne i Statfjord Øst har fått samtykke til å ta i bruk nye innretninger knyttet til gassløftprosjektet på feltet. Oppstart er forventet snart.

Prosjektet består hovedsakelig av en ny gassløftrørledning fra Statfjord C og ut til de eksisterende havbunnsrammene, og re-boring av brønner til nye lokasjoner, komplettert med gassløft. Equinor, som er operatør for utvinningstillatelsene 037 og 089, anslår at prosjektet vil øke de utvinnbare ressursene med 3,1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 0,8 milliarder Sm3 gass.

«OD anser gassløftprosjektet på Statfjord Øst som et viktig prosjekt for å øke utvinningen og verdiskapingen fra feltet. Prosjektet vil bidra til god ressursforvaltning og forlenget levetid fram mot 2040», sier Inger Ubbe, fungerende underdirektør i Lisensforvaltning.

De totale investeringene for gassløftprosjektet på Statfjord Øst er anslått til 3,7 milliarder 2023-kroner.

Petoro, Vår Energi, Inpex Idemitsu og Wintershall Dea er partnere i utvinningstillatelsene.

Statfjord Øst ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, sju kilometer nordøst for Statfjord.

Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer for produksjon og en for vanninjeksjon, som er knyttet til Statfjord C-innretningen. I tillegg er det boret to produksjonsbrønner fra Statfjord C. Produksjonen startet i 1994.

Brønnstrømmen fra Statfjord Øst går i rør til Statfjord C for prosessering, lagring og eksport.

Siden gassløftprosjektet medfører en vesentlig endring til utbyggingsplanen for feltet (PUD), er det behandlet og godkjent av myndighetene.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 23.08.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.