Oljedirektoratet

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn

Statsministeren-navnebyttet-1920X1080

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller nyheten til de ansatte i Stavanger. (Foto: Arne Bjørøen/OD).

04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger. Han varslet da at både OD og Ptil vil få nye navn fra 1. januar 2024. OD skifter navn til Sokkeldirektoratet. Ptil endrer navn til Havindustritilsynet.

Statsministeren legger vekt på at både OD og Ptil bidrar i det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

Statsministeren møtte ansatte

«Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte i OD og Ptil.

OD har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler. I Ptil pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind.

Historisk dag

«Dagen i dag er historisk. Dette er en dag som vi alle vil huske. Det nye navnet gjenspeiler den store bredden i oppgaver vi har fått knyttet til aktiviteten på norsk sokkel», sa oljedirektør Torgeir Stordal.
Han påpekte at OD i over 50 år har arbeidet hardt for å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen. De siste årene har direktoratet fått flere oppgaver knyttet til nye næringer.

«Vi har en sokkel som er enormt rik på ressurser. Ikke bare har vi olje og gass i lang tid framover, vi har også stor kapasitet til å lagre CO2 og vi har gode vindressurser. I tillegg har vi identifisert et potensial for betydelige mineralressurser», sa Stordal.

Les mer

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn (Olje- og energidepartementet, OED)

Ptil blir til Havindustritilsynet (Ptil)

Vi fornyer oss

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 11.09.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.