Oljedirektoratet

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn

Statsministeren-navnebyttet-1920X1080

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller nyheten til de ansatte i Stavanger. (Foto: Arne Bjørøen/OD).

04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i dag Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) i Stavanger. Han varslet da at både OD og Ptil vil få nye navn fra 1. januar 2024. OD skifter navn til Sokkeldirektoratet. Ptil endrer navn til Havindustritilsynet.

Statsministeren legger vekt på at både OD og Ptil bidrar i det viktige arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

Statsministeren møtte ansatte

«Gjennom disse navneendringene anerkjenner vi det viktige arbeidet direktoratet og tilsynet gjør i utviklingen av transport og lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler, sa statsministeren på et allmøte med de ansatte i OD og Ptil.

OD har eksempelvis kartlagt mulige CO2-lagre på norsk sokkel og bistår Olje- og energidepartementet i å legge til rette for videreutvikling av transport og lagring av CO2. I tillegg jobber direktoratet med mulighetene for utvinning av havbunnsmineraler. I Ptil pågår det et arbeid med å etablere HMS-regelverk for havvind.

Historisk dag

«Dagen i dag er historisk. Dette er en dag som vi alle vil huske. Det nye navnet gjenspeiler den store bredden i oppgaver vi har fått knyttet til aktiviteten på norsk sokkel», sa oljedirektør Torgeir Stordal.
Han påpekte at OD i over 50 år har arbeidet hardt for å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen. De siste årene har direktoratet fått flere oppgaver knyttet til nye næringer.

«Vi har en sokkel som er enormt rik på ressurser. Ikke bare har vi olje og gass i lang tid framover, vi har også stor kapasitet til å lagre CO2 og vi har gode vindressurser. I tillegg har vi identifisert et potensial for betydelige mineralressurser», sa Stordal.

Les mer

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bytter navn (Olje- og energidepartementet, OED)

Ptil blir til Havindustritilsynet (Ptil)

Vi fornyer oss

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 11.09.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.