Oljedirektoratet

Sameksistens – krevende, men mulig

od-konf-1

Fra paneldebatten om sameksistens: (fra v) Karl Johnny Hersvik, Aker BP, Monica Bjørkmann, styreleder Offshore Norge og CEO Subsea 7, debattleder Svein Tore Bergestuen, Torger Rød, CEO Vår Energi og Frode Alfheim forbundsleder i Industri Energi. Foto: Arne Bjørøen.

29.08.2023 Det er god plass til å skape verdier fra flere næringer på norsk sokkel, var gjennomgangstonen under årets OD-konferanse.

«Vi må jobbe med fornybar og olje og gass samtidig. Det støtter våre medlemmer», sier Monica Bjørkmann, styreleder i Offshore Norge og leder for Subsea 7 i Norge.

Hun var en av deltakerne og bidragsyter under en fullsatt OD-konferanse som ble avholdt i Stavanger tirsdag. Temaet i år var sameksistens. Lever næringene på norsk kontinentalsokkel godt side om side, eller blir det kaos og konflikt? Konferansen hadde en rekke bidragsytere fra næringen, forvaltningen og akademia.

Bygd tillit over tid

Oljedirektør Torgeir Stordal innledet med å referere til den lange tradisjonen de ulike næringene har for sameksistens på sokkelen:

«Norge har en lang kystlinje, og havet har alltid vært en viktig næringsarena. Dette har gjennom tidende gitt oss mulighet for næringsutvikling. Norsk forvaltning har vært bevisste på å regulere det slik at næringene kan drives side om side.»

God sameksistens mellom næringene er et grunnleggende premiss siden starten.

«Det har ikke alltid vært smertefritt. Men næringene har over tid bygd tillit gjennom dialog og kunnskap. Og myndighetene har bidratt med regulering og forvaltning. På den måten har vi fått til god sameksistens.»

Bjørkmann i Offshore Norge representerer både olje- og gassindustrien og andre energiprodusenter på sokkelen. Under konferansen deltok hun i en panelsamtale som handlet om norsk sokkels konkurransekraft.

Der satt også Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP:

«Vi har nylig besluttet investeringer på 200 milliarder kroner. Det sier seg selv at vi tro på framtiden. Vi skal få til omstillingen. Det er rikelig med areal. Går det ikke er det fordi kommunikasjon eller reguleringsprosessene bryter sammen, men det har jeg ingen tro på», sa han.

Det kommer til å gå bra

Torger Rød i Vår Energi understreket betydningen av å lete etter løsninger.

«Vi vil at det skal gå bra. Det kommer til å gå bra. Kalle (Karl Johnny) og jeg er konkurrenter, men mest partnere. Vi trenger de andre aktørene, som fiskerne og forsvaret, så dette skal vi løse.»

Frode Alfheim, leder i Industri Energi påpekte betydningen av trepartssamarbeidet, det vil si samarbeidet mellom næringen, arbeidstakerorganisasjonene og forvaltningen.

OD-konferansen ble arrangert første gang i fjor i forbindelse med at OD fylte 50 år. Nå er planen å arrangere en slik konferanse hvert annet år.

od-konf-8.jpgPaneldebatt om norsk sokkel i utvikling med Erik Dugstad, Vårgrønn, Torgeir Stordal, oljedirektør og Frank Bakke-Jensen, direktør Fiskeridirektoratet. Foto: Arne Bjørøen

Foredragsholdere:

Terje Lien Aasland, olje- og energiminister
Torgeir Stordal, oljedirektør
Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør
Rune Andersen, sjef Sjøforsvaret
Anders Opedal, konsernsjef Equinor
Stein Birkeland, porteføljesjef og ansvarlig for energiinvesteringer i Norges Bank Investment Management
Helge Martinsen, senior markedsanalytiker DNB Markets
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap UiO
Erik Dugstad, direktør for offentlige anliggender og markedsanalyse Vårgrønn
Hugo Djikgraaf, teknologidirektør i Wintershall DEA
Kjersti Dahle, direktør teknologi, analyser og sameksistens Oljedirektoratet
Frode Leversund, administrerende direktør Gassco
Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør Aker BP
Torger Rød, administrerende direktør Vår Energi
Monica Bjørkmann, styreleder Offshore Norge og leder Subsea 7 i Norge
Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi
Ole Christoffer Ertvaag, konferansier
Svein Tore Bergestuen, debattleder

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 30.08.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.