Oljedirektoratet

Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid

CCS-undergrunnen

Illustrasjonsbilde av CO2-lagring i undergrunnen.

31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.

Myndighetene ser det som hensiktsmessig at prosesser med høring og ferdigstilling av regelverksarbeidet er gjennomført før seminaret avholdes.

Vi registrerer stor interesse for seminaret, og håper på god oppslutning også når det igjen kommer på kalenderen i løpet av 2024!

Opprinnelig nyhet om seminaret

Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet inviterer til seminar om sikker lagring av karbondioksid i geologiske formasjoner på norsk sokkel.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål på kort og mellomlang sikt. Norske myndigheter arbeider for at det store potensialet for CO2-lagring på norsk sokkel utnyttes.

Tema: Hvordan sikrer vi at injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel gjøres på en sikker måte? Og hvilke roller har norske myndigheter i dette?

Sted: Petroleumstilsynet/Oljedirektoratet i Stavanger

Tid: 8. november 2023 kl. 9.00 - 15.00

Pris: Gratis

Orienterer om regelverket for karbonfangst og -lagring

De tre etatene gir på seminaret en oversikt over relevant CCS-regelverk innen respektive ansvarsområder, hvordan regelverket følges opp og hvilke forventninger myndighetene har til lagringsaktører.

Offshore Norge vil orientere om hvilke utfordringer de ser med å få etablert CO2-lagring i stor skala på norsk sokkel, inkludert regulatoriske, teknologiske og finansielle utfordringer og barrierer. Videre vil Standard Norge orientere om arbeidet med utvikling av standarder for fangst, transport og lagring.

For rettighetshavere og andre relevante aktører

Seminaret er først og fremst aktuelt for rettighetshavere og andre relevante aktører som er involvert i lagring av CO2, eller planlegger slik aktivitet.

Seminaret strømmes ikke. Presentasjonene legges ut på etatenes nettsider etter seminaret.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.09.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.