Oljedirektoratet

Sikker CO2-lagring på norsk sokkel

CCS-undergrunnen

Illustrasjonsbilde.

27.06.2023 Hvordan sikrer vi at injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel gjøres på en sikker måte? Og hvilke roller har norske myndigheter i dette?

  • Sted: Petroleumstilsynet/Oljedirektoratet i Stavanger
  • Tid: 8. november 2023 kl. 9.00 - 15.00
  • Pris: Gratis

Arrangør: Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet inviterer til seminar om sikker lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner på norsk sokkel.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål på kort og mellomlang sikt. Norske myndigheter arbeider for at det store potensialet for CO2-lagring på norsk sokkel utnyttes.

Orienterer om regelverket for karbonfangst og -lagring

De tre etatene gir på seminaret en oversikt over relevant CCS-regelverk innen respektive ansvarsområder, hvordan regelverket følges opp og hvilke forventinger myndighetene har til lagringsaktører.

Vi inviterer også en representant fra industrien til å orientere om hvilke utfordringer de ser med å få etablert CO2-lagring i stor skala på norsk sokkel, inkludert regulatoriske, teknologiske og finansielle utfordringer og barrierer.

Målgruppen er rettighetshavere og andre relevante aktører

Seminaret er først og fremst aktuelt for rettighetshavere og andre relevante aktører som er involvert i lagring av CO2, eller planlegger slik aktivitet.

Seminaret strømmes ikke. Presentasjonene legges ut på etatenes nettsider etter seminaret.

Informasjon om påmelding kommer i august - hold av dagen så lenge!

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.08.2023

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.