Oljedirektoratet

Sikker CO2-lagring på norsk sokkel

CCS-undergrunnen

Illustrasjonsbilde.

27.06.2023 Hvordan sikrer vi at injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel gjøres på en sikker måte? Og hvilke roller har norske myndigheter i dette?

  • Sted: Petroleumstilsynet/Oljedirektoratet i Stavanger
  • Tid: 8. november 2023 kl. 9.00 - 15.00
  • Pris: Gratis

Arrangør: Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet inviterer til seminar om sikker lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner på norsk sokkel.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål på kort og mellomlang sikt. Norske myndigheter arbeider for at det store potensialet for CO2-lagring på norsk sokkel utnyttes.

Orienterer om regelverket for karbonfangst og -lagring

De tre etatene gir på seminaret en oversikt over relevant CCS-regelverk innen respektive ansvarsområder, hvordan regelverket følges opp og hvilke forventinger myndighetene har til lagringsaktører.

Vi inviterer også en representant fra industrien til å orientere om hvilke utfordringer de ser med å få etablert CO2-lagring i stor skala på norsk sokkel, inkludert regulatoriske, teknologiske og finansielle utfordringer og barrierer.

Målgruppen er rettighetshavere og andre relevante aktører

Seminaret er først og fremst aktuelt for rettighetshavere og andre relevante aktører som er involvert i lagring av CO2, eller planlegger slik aktivitet.

Seminaret strømmes ikke. Presentasjonene legges ut på etatenes nettsider etter seminaret.

Informasjon om påmelding kommer i august - hold av dagen så lenge!

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 31.08.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.