Oljedirektoratet

Stordal held fram som oljedirektør

torgeir-s

14.04.2023 Torgeir Stordal blei i statsråd i dag utnemnt til direktør for Oljedirektoratet (OD).

Stordal har fungert i stillinga sidan juni i fjor, og er gitt eit åremål på seks år i stillinga som oljedirektør, med moglegheit for fornying.

– Eg er svært glad for at Torgeir Stordal skal leie Oljedirektoratet. Torgeir er ein kunnskapsrik og erfaren leiar som har dei beste føresetnadene for å vidareutvikle direktoratet. Han har inngåande kunnskap om næringa og vi får ein etatsleiar som kan bidra til ytterlegare verdiskaping på norsk sokkel framover, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Stordal er utdanna cand.scient. i geofysikk frå Universitetet i Bergen. Han blei tilsett i OD i 2017 som direktør for leiting, og i 2020 fekk han hovudansvaret for teknologi, analysar og sameksistens.

Før han byrja i OD hadde Stordal erfaring som geofysikar og frå ei rekkje leiarstillingar, blant anna som leitesjef i Norske Shell i perioden 2009-2013 og ei global rolle innan ressursevaluering ved Shells hovudkontor Nederland frå 2013-2017. Stordal har også hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass (no Offshore Norge).

– Energibransjen er i stor endring, og styresmaktene skal ta ei rolle i omstillinga. Dette er eit arbeid eg gler meg til å halde fram med saman med dei dyktige leiarane og medarbeidarane våre, seier oljedirektør Torgeir Stordal.

Les Olje- og energidepartementet si pressemelding her.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.