Oljedirektoratet

Verdifulle OD-data

johan-sverdrup-credit-jonny-engelsvoll-equinor

Johan Sverdrup-feltet ble først oppdaget av Lundin i 2010, som i sin leteaktivitet kombinerte gamle seismikkdata og data fra gamle letebrønner fra Diskos med ny seismikk, nye dataprogrammer og nye analysemodeller. I 2020 var produksjonsinntektene fra feltet anslått til 1 430 milliarder kroner over 50 år. Foto: Jonny Engelsvoll/Equinor.

09.06.2023 Oljedirektoratets data forventes å spille en særskilt viktig rolle i å tilrettelegge for og bidra til hurtigere utvikling av nye næringer på sokkelen.

Det er en av konklusjonene i en rapporten «Verdien av Oljedirektoratets data», som konsulentselskapet Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra OD.

"Det er selvsagt spennende at vi har fått konkrete verdier på ODS dataforvaltning gjennom effektiv bruk av ressurser, men noe av det mest interessante med studien er at vi har fått data på hvordan selskapene bruker de dataene vi forvalter", sier Petter Dischington, som er ansvarlig for rapporten i OD.

"Denne informasjonen viser at ODS data er sentrale i aktivitetene som gir selskapene en økt forståelse for undergrunnen, og videre bidrar til verdiskaping på sokkelen".

Målet med rapporten har vært å illustrere hvilken verdi som tilfaller ulike aktørgrupper, og gjennom hvilke mekanismer.

Menon har kartlagt bruk og gevinster knyttet til ODs dataforvaltning og -deling. Verdier er identifisert gjennom tids- og kostnadseffekter, kvalitetseffekter og gjennom innovasjon og nyskaping som delte data legger til rette for – men som ikke ville skjedd om dataaene ikke var ikke hadde vært gjort tilgjengelige.

OD forvalter nesten 15 petabyte data. Rapporten fra Menon synliggjør hvilken verdi disse dataene og Oljedirektoratets dataforvaltning tilfører det norske samfunnet. Historisk er verdien av data i liten grad beskrevet.

Her er hovedfunnene i rapporten:

  • Rettighetshavere og operatører på norsk sokkel oppnår anslagsvis årlige gevinster tilsvarende 1,5 milliarder kroner i tids- og ressursbesparelser, samt innovasjoner og nyskapinger knyttet til ODs data
  • ODs data brukes til en rekke formål, og brukerne vurderer dem i svært stor grad som et fortrinn
  • Næringen omtaler ODs dataforvaltning som en viktig innsatsfaktor i videreutviklingen av norsk petroleumsindustri
  • Oljedirektoratets data forventes å spille en særskilt viktig rolle i å tilrettelegge for og bidra til hurtigere utvikling av nye næringer på sokkelen, for eksempel karbonlagring og havbunnsmineraler

Les rapporten Verdien av Oljedirektoratets data her

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 09.06.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.