Oljedirektoratet

Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel

Kronikk-metanlekkasjer-mattingsdal-og-knutsen

På havbunnen sør for Svalbard er det observert en rekke naturlige lekkasjer av gass – hovedsakelig metan. Foto: CAGE.

07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.

Også naturlig oljeutsiving i Barentshavet dokumenteres.

Artikkelen Widespread natural methane and oil leakage from sub-marine Arctic reservoirs er den første vitenskapelige artikkelen fra samarbeidet OD har hatt med CAGE (Center for arctic gas hydrate, environment and climate) og Universitetet i Tromsø. Den ble først publisert i den anerkjente journalen Nature Communications.

Les artikkelen her.

Rune Mattingsdal, som er geolog i OD, er en av forfatterne bak den vitenskapelige artikkelen:
«Artikkelen argumenterer for at Barentshavet kan være en av de mest aktive «hotspots» globalt for naturlig utsiving av metangass under vann».

Sammendrag av artikkelen (abstract):

Parceling the anthropogenic and natural (geological) sources of fossil methane in the atmosphere remains problematic due to a lack of distinctive chemical markers for their discrimination. In this light, understanding the distribution and contribution of potential geological methane sources is important.

Here we present empirical observations of hitherto undocumented, widespread and extensive methane and oil release from geological reservoirs to the Arctic Ocean. Methane fluxes from >7000 seeps significantly deplete in seawater, but nevertheless reach the sea surface and may transfer to the air.

Oil slick emission spots and gas ebullition are persistent across multi-year observations and correlate to formerly glaciated geological structures, which have experienced km-scale glacial erosion that has left hydrocarbon reservoirs partially uncapped since the last deglaciation ~15,000 years ago.

Such persistent, geologically controlled, natural hydrocarbon release may be characteristic of formerly glaciated hydrocarbon-bearing basins which are common across polar continental shelves, and could represent an underestimated source of natural fossil methane within the global carbon cycle.

Les flere forskningsartikler og rapporter her.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 07.06.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.