Oljedirektoratet

Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder

Eclipse

Reservoarmodell som viser olje (grønn), gass (rød) og vann (blå). Illustrasjon: SLB

19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.

Når det lages flere modeller for et gitt reservoar (ensemble), resulterer det mye data. Både for mye og for lite deling av slike data er problematisk. Konsekvensen kan bli at rettighetshaverne ikke er i stand til å utføre «påse-plikten» sin, eller at de ikke kan delta konstruktivt når det skal tas beslutninger.

Veilederen for deling av ensemble-data finner du her.

«Bakgrunnen for at veilederen ble laget, er at det er ulik praksis for deling av data i utvinningstillatelsene. I noen deles det mye, i andre lite», sier Sophie Haseldonckx i Sokkeldirektoratet, som koordinerte arbeidet.

Sophie Haseldonckx.jpg

Sophie Haseldonckx, som til daglig er reservoaringeniør i Sokkeldirektoratet, koordinerte arbeidet med veilederen. Foto: Arne Bjørøen

Den tverrfunksjonelle gruppen under samarbeidsforumet FORCE (Integrated Reservoar Modellering-gruppen) utarbeidet en veileder som skal fungere både fra et operatør- og et partnerperspektiv.

Bedriftene som har vært involvert var, i alfabetisk rekkefølge, Aker BP, ConocoPhillips, Equinor, Petoro, PGNiG, Resoptima, TotalEnergies, Vår Energi and Wintershall Dea Norge. Sokkeldirektoratet koordinerte arbeidet.

Veileder, ikke standard

Dokumentet er skrevet som en veileder snarere enn som en standard, siden hvert felt eller modelleringsprosjekt har ulike behov. Den angir hva rettighetshaverne i utvinningstillatelsene skal dele og i hvilket format.

Målet var ikke å gi en uttømmende liste over forslag, og veilederen bør følgelig ikke brukes som en begrensning på hva som kan deles.

«Da vi jobbet med veilederen, ble det tydelig for oss at tidlig involvering og tett samarbeid mellom partene er nøkkelen til bruk av ensembledata i beslutninger – ikke påbud om deling og sjekklister», sier Haseldonckx.

Den første utgaven av veilederen har vært i omløp i ett år, og det er på tide å vurdere bruken og nytten.

«Både konstruktive tilbakemeldinger samt framheving av områder som dekkes godt settes pris på! Da vet vi hvilke områder vi forbedre og hva som ikke trenger å endres».

Tilbakemelding

Du kan gi tilbakemelding innen utgangen av august 2024 gjennom disse tre alternativene:

  • Hvis din bedrift bidrog i opprettelsen av dokumentet, vennligst kontakt «din» arbeidsgruppemedlem som oppført i dokumentet.
  • Gi tilbakemelding til din bedriftens representant på Integrated Reservoir Modeling Network 
  • Du kan sende tilbakemelding til postboks@sodir.no med «Tilbakemelding – FORCE – Retningslinje for deling av ensembledata» i emnefelt fotnote.

Planen er å samle arbeidsgruppen i september 2024 for å se på tilbakemeldingene og lage en plan for det videre arbeidet.

«Nye entusiastiske og aktive medlemmer til arbeidsgruppen er også hjertelig velkomne»! sier Haseldonckx.

FOTNOTE: Vær oppmerksom på at korrespondanse vil bli behandlet som et saksdokument som vil bli registrert i Sokkeldirektorats journal. Saksdokumenter og journaler er offentlige, med mindre annet er bestemt av lov eller forskrifter i henhold til disse. Alle kan søke om innsyn i saksdokumenter og journaler.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.