Oljedirektoratet

Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen

eage-petter-torgeir-jorge

Geolog Jorge Sanchez-Borque (fra venstre), direktør Torgeir Stordal og geofysiker Petter Dischington fra Sokkeldirektoratet skal snakke under den store fagkonferansen EAGE. I tillegg er Arne Jacobsen, Kristoffer Engenes og Lars Gunder Klefstad med. 

07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.

Det er litt av en begivenhet at konferansen EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers) holdes i Norge. Det skjer 10.-13. juni i Lillestrøm. Hit ventes om lag 6000 deltakere.

I tillegg til direktør Torgeir Stordal, skal flere av Sokkeldirektoratets ansatte holde innlegg. En av dem er geofysiker Petter Dischington.

«Jeg skal snakke om den norske modellen for ressursforvaltning. Fagfolkene hos oss arbeider ikke bare med saksbehandling, vi har også ekspertise til å gjøre eget faglig arbeid. Helt spesifikt skal jeg presentere en del av arbeidet vårt der vi har brukt maskinlæring og data og gjort det tilgjengelig for industrien. Det kommer næringen til gode og skaper verdier for samfunnet», sier han.

Noen eksempler

Dischington trekker fram eksempler fra arbeid i Sokkeldirektoratet:

  • Diskos, som er et nasjonalt datalager for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel, som er delt mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
  • AI-Nina er en av de første løsningene rettet mot energiindustrien som tar i bruk store språkmodeller for å finne og bruke informasjon i dokumenter.
  • Gjennom avatara-prosjektet har Sokkeldirektoratet realisert verdens første offentlige arkiv av digitale mikroskoppreparater for fossilt mikroplankton, pollen og sporer.
  • Maskinlæringsprosjekter for seismikk og brønndata.
    «Dagen etter skal flere aktører presentere det de har tatt videre fra oss», sier han videre.

Flere fagfolk deltar

Geolog Kristoffer Engenes skal snakke om teknologi for overvåking av CO2-lagring på norsk sokkel. Geolog Jorge Sanchez-Borque er moderator for en sesjon som handler om resultater fra undersøkelsesbrønner i Norge og Storbritannia i perioden 2018-2023. Geolog Rune Mattingsdal skal holde et foredrag om en ny, ung kildebergart som kan ha betydning for den vestligste delen av Barentshavet. Kollega Lars Gunder Klefstad skal være moderator for en sesjon om bruk av AVO (applications and case examples) og en sesjon om leteresultater i verden.

Sokkeldirektoratet har også deltatt i planleggingen av konferansen, der Arne Jacobsen, underdirektør undergrunn og teknologi, har deltatt i hovedkomiteen. Jacobsen skal snakke om alle mulighetene som finnes på norsk sokkel.

Stor begivenhet

«Det er en begivenhet at EAGE holdes i Norge. Både Norges og andre lands myndigheter er til stede. Samtidig er det en stor fagkonferanse der våre ansatte deltar, bidrar og får innsikt i den faglige utviklingen», sier Stordal. Han skal blant annet delta i et panel som tar for seg hvilken rolle Nordsjøen kan spille i energiomstillingen. «Her vil jeg først og fremst snakke om hva vi som myndigheter allerede gjør og hvilken rolle vi kan spille framover.»

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 12.06.2024

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.