Oljedirektoratet

Fremtiden i Barentshavet er her nå

torgeir-stordal-barentshavkonferansen-02

Torgeir Stordal på Barentshavkonferansen. (Foto: Kjersti Dahle/Sokkeldirektoratet)

17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.

«Det er tatt mange gode grep for å komme fram til der vi er i Barentshavet i dag, og vi har nå mulighet til å legge et godt fundament for videreutvikling av også denne delen av norsk sokkel», sa Torgeir Stordal, direktør for Sokkeldirektoratet i sitt innlegg på Barentshavskonferansen.

Ifølge prognosene ser det ut til at produksjonen på norsk sokkel når en topp i 2025. Det skyldes blant annet at Johan Castberg kommer i produksjon. Feltet vil skape høy og langvarig aktivitet med store ringvirkninger for Hammerfest og Nord-Norge.

God infrastruktur har vist seg å være nøkkelen til høy og langsiktig verdiskaping over hele sokkelen. Derfor er det viktig at nye, større feltutbygginger bidrar til gode og helhetlige områdeløsninger. Dette gjør at mindre funn kan kobles på, og det stimulerer til ny leteaktivitet.

Wisting er den neste store utbyggingen i Barentshavet som kan bidra med ny infrastruktur. Dette er et strategisk viktig prosjekt der myndighetene forventer at rettighetshaverne legger til rette for en god områdeløsning.

Både Goliat, Johan Castberg, trolig også Wisting, har etter hvert behov for gassavsetning og myndighetene er opptatt av at selskapene samarbeider godt rundt samordning og gode fellesløsninger.

I innlegget la Stordal også vekt på hvor viktig gasseksporten fra norsk sokkel er for energisikkerheten i Europa. Norge kan levere gass på dagens nivå de neste årene, men etter 2030 kommer gasseksporten til å falle. Det er derfor behov for å bygge ut flere gassfunn. Økt eksportkapasitet fra Barentshavet kan bli et viktig bidrag.

Det pågår utredninger om en mulig utvidelse av eksportkapasiteten fra Barentshavet.

«Det er i løpet av få år behov for å avklare om det er ressursgrunnlag for en slik utvidelse. Derfor er det gledelig at vi nå ser en ny giv i leteaktiviteten etter en periode med få letebrønner i Barentshavet. Vi forventer mellom åtte og ti letebrønner her i 2024», sa Stordal.

Det ble tildelt åtte nye utvinningstillatelser tidligere i år, noe som er den største tildelingen siden 2019.

«Dette er gode nyheter for videreutvikling av Barentshavet. Nå forventer vi at selskapene identifiserer gode letemål og får på plass et program med letebrønner også for de neste årene», sa Stordal. 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 17.04.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.