Oljedirektoratet

Klarsignal for Hanz

ivar-aasen-akerbp

Hanz knyttes til Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. (Bilde: Aker BP)

27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-feltet i Nordsjøen.

Utbyggingsløsningen innebærer gjenbruk av undervannsinstallasjonen på Jette-feltet som ble stengt ned i 2016.

Hanz ble påvist i 1997, og er inkludert i Plan for utbygging og drift 2013 (PUD) for Ivar Aasen-feltet, som ligger cirka 200 kilometer fra Stavanger.

Aker BP er operatør i utvinningstillatelse 028 B med 35 prosent eierandel, mens de øvrige rettighetshaverne er Equinor (50 prosent) og Sval Energi (15 prosent).

Investeringskostnadene for utbyggingen av Hanz er, ifølge operatøren, estimert til om lag 4,2 milliarder kroner.

Operatørens anslag over utvinnbare ressurser, hovedsakelig olje, er 3,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (19,65 millioner fat o.e).

Aker BP forventer oppstart i første kvartal 2024.

"Utbygging av Hanz med utnyttelse av eksisterende infrastruktur og bruk av en alternativ metode for trykkstøtte bidrar til en god ressursutnyttelse", sier Tomas Mørch, underdirektør i Lisensforvaltning i Sokkeldirektoratet.

Hanz-feltet.jpg

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 29.02.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.