Oljedirektoratet

Ledige stillinger som dataanalytiker

Mari-og-Franziska-3

Franziska Blystad og Mari Kvaløy, to av våre dyktige medarbeidere, setter pris på å jobbe tverrfaglig sammen med kunnskapsrike kollegaer. (Foto: Rune Goa.)

03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!

Vi søker en senior og en junior dataanalytiker. Hos oss vil du bidra til å levere høykvalitetsanalyse og benchmarking-analyser for å sikre ansvarlig ressursforvaltning, ivareta energisikkerhet og støtte overgangen til netto nullutslipp.

Du vil få en fremtredende rolle i å utvikle og bruke innovative tilnærminger for å presentere data og utvide vår analytiske kapasitet i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområdet kan, avhengig av ansiennitet, omfatte følgende:

  • Utføre analyser og benchmarking av høy kvalitet for interne og eksterne interessenter
  • Utforske, rengjøre og transformere data for å identifisere trender og mønstre
  • Utvikle analytiske modeller, verktøy og dashboards
  • Samarbeide med organisasjonen for dataidentifikasjon, visualisering og kvalitetssikring, slik at brukerkrav oversettes til robuste analyser
  • Bidra til å utvikle beste praksis og sikre konsistens i analyser på tvers av organisasjonen

Les mer om jobben på Jobbnorge.no

Hvorfor jobbe i Sokkeldirektoratet?

Vi setter faglig kompetanse høyt og sikrer kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid og åpne prosesser. Du får gode muligheter til kurs og kompetanseutvikling.

Sokkeldirektoratet mener det er viktig å balansere mellom jobb og privatliv. Vi tilbyr en rekke velferdsgoder som fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, trening i arbeidstiden og tilgang til bedriftshytte.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Les mer om positiv særbehandling i staten

Ved å søke på denne stillingen, aksepterer du at vi gjennomfører en bakgrunnssjekk av deg. Vennligst last opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.

Bidra til størst mulig verdier for samfunnet

1. januar endret Oljedirektoratet (OD) navn til Sokkeldirektoratet. Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og andre brukere av havet.

Navneskiftet gjenspeiler at direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Om lag 200 personer er ansatt i Sokkeldirektoratet som har kontor i Stavanger og Harstad.

Les mer om oss

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 03.05.2024

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.