Oljedirektoratet

Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet

Muddervulkan1

ROV-bilde som viser ferskt mudder (lys gråtone) som nylig har rent utover eldre havbunn (mørkere gyllen gråtone).

04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.

Muddervulkanene ble oppdaget av EXTREME24-ekspedisjonen med forskningsskipet FF Kronprins Haakon. Rune Mattingsdal, geolog i Sokkeldirektoratet, deltok på den siste delen av toktet, som var i regi av UiT Norges arktiske universitet.

«Hovedformålet med forskningsekspedisjonen var å gjøre videre studier av muddervulkanen Borealis, som Sokkeldirektoratet var med på å oppdage i fjor», sier Mattingsdal.

Borealis er den andre muddervulkanen som er registrert på norsk sokkel.

En muddervulkan er en ansamling av leire eller annet finkornet materiale som har strømmet ut sammen med gass, vann og noen ganger olje, enten på havbunnen eller jordoverflata.

Muddervulkan-eksempel.png

Havbunnskart (uprosessert, ti meter oppløsning) over en av muddervulkanen som ble oppdaget. Den viste muddervulkanen er en haug på havbunnen på rundt 600-700 meter i diameter, rundt sju meter høy over omkringliggende havbunn på det meste, og den har tydelig tildekket havbunnen rundt med mudder som har bygd opp haugen på havbunnen. Til høyre: Seismisk linje gjennom muddervulkanen som viser tydelige seismiske indikasjoner på mudder som kommer opp i et bredt område under muddervulkanen. Kilden for mudderet ser ut til å være grunt, bare rundt 400 meter under havbunnen.

I tillegg til å undersøke Borealis, skulle områder i nærheten utforskes.

«Vi ønsket å se om det var mulig å dokumentere flere muddervulkaner, og vi skulle kartlegge og ta prøver av naturlige gassutsivinger», forklarer Mattingsdal.

I et område vest i Barentshavet, som ble del av TFO-ordningen i 2023, ble det altså oppdaget hele ti nye muddervulkaner. Flere hauger på havbunnen med interessant seismisk avbildning var på forhånd plukket ut for utforskning, og vulkanene ble bekreftet ved bruk av multistråleekkolodd og undersøkelser med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost).

«Blant annet er det tatt både gass- og sedimentprøver fra de fleste av muddervulkanene. Disse prøvene skal til biostratigrafiske og geokjemiske analyser», forklarer Rune Mattingsdal.

Hensikten er å få bekreftet både alder av mudderet og å undersøke hvor gass og eventuelt andre hydrokarboner kan komme fra.

«Muddervulkaner rundt omkring i verden er ofte assosiert med forekomster av hydrokarboner, og de kan derfor være av interesse i forbindelse med leting etter olje og gass», sier Mattingsdal.

Bilde av en mann med hjelm

Rune Mattingsdal er geolog i Sokkeldirektoratet.

FF-Kronprins-Haakon-med-krane

Muddervulkanene ble oppdaget av EXTREME24-ekspedisjonen med forskningsskipet FF Kronprins Haakon. På bildet ligger fartøyet ved kai i Stavanger. (Foto: Rune Mattingsdal)

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.06.2024

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.