Oljedirektoratet

Ressursregnskapet for fjoråret er klart

ressursregnskapet-2023-forside

20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.

Volum av uoppdagede ressurser er blitt nedjustert, mest i uåpnede områder i Barentshavet. I områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, er det en liten nedgang. Den oppveies av leteresultatene i 2023.

Estimatene for de totale ressursvolumene (inkludert volumet som er solgt og levert) på norsk sokkel er totalt 15 575 millioner Sm³ oljeekvivalenter (o.e.), som betyr en minimal nedgang på 191 millioner Sm³ o.e. eller 1,2 prosent sammenlignet med året før.

Rundt 55 prosent av de totale ressursene på norsk sokkel er solgt og levert. Sju prosent er betingede ressurser i felt og funn – altså petroleumsressurser det per i dag ikke er godkjente utvinningsplaner for. 22 prosent av de totale ressursene er ennå ikke funnet.

"Tallet viser at det etter 50 år med petroleumsvirksomhet fortsatt er mye igjen å finne og produsere, i alle havområder. Norsk sokkel er på ingen måte utdatert", kommenterer Nadine Mader-Kayser, underdirektør i Teknologi, analyser og sameksistens.

En del av disse ressursene er tidskritiske: "Det betyr at vi må finne ut hvordan de kan produseres, lønnsomt og med lavt klimaavtrykk, mens det fortsatt er infrastruktur i området", sier Mader-Kayser.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Fakta

Petroleum oppdages, funn bygges ut som felt om de er økonomisk drivverdige – og oljen og gassen produseres og selges. Det gir et dynamisk ressursregnskap som endrer seg fra år til år.

Sokkeldirektoratet holder oversikt over de samlede petroleumsressursene. Målet er at de forvaltes på en best mulig måte for samfunnet.

Les ressursregnskapet 2023 (Excel)

Les hele rapporten

Oppdatert: 20.02.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.