Oljedirektoratet

Teknologidagen arrangeres 6. juni

Teknologidagen-2023-foajee-Valhall

Fra Teknologidagen 2023.

05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.

Vi har mottatt mange gode forslag til foredrag, og jobber nå med å sette sammen et endelig program. Dette vil bli formildet når det er klart.

Meld deg på Teknologidagen 2024

Tid: Onsdag 6. juni, klokka 08.30 til 16.30
Sted: Sokkeldirektoratet, Stavanger (Valhall auditorium, inngang Havindustritilsynet)
Påmelding innen: 30. mai klokka 19.00
Pris: Gratis

Det blir servert en enkel lunsj.  

Målgruppen for Sokkeldirektoratets teknologidag er først og fremst ansatte hos rettighetshavere på norsk sokkel og ansatte hos ressursmyndigheter.

Kontakt

For mer informasjon og avklaringer, vennligst ta kontakt med teknologikoordinator Arvid Østhus, mobilnr. 478 41 580.

Program for Teknologidagen 2024

Programmet vil bli formidlet i april 2024.

Les mer om Sokkeldirektoratets arbeid med teknologi

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 09.02.2024

Siste nyheter

Avgrensning av funn i Norskehavet
29.02.2024 Wintershall Deas avgrensningsbrønn 6507/4-4 S fører til en liten oppjustering av ressursanslaget av et gass-/kondensatfunn nær Dvalin-feltet i Norskehavet.
Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt ConocoPhillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.