Oljedirektoratet

Produksjonstal mai 2020

19.06.2020 Førebels produksjonstal i mai 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 029 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 78 000 fat per dag samanlikna med april. Til saman blei det selt 8,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,9 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i mai fordeler seg slik: 1 740 000 fat olje, 269 000 fat NGL og 20 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljedirektoratets prognoser for oljeproduksjonen er oppdatert i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020.
Dette ble framlagt 12. mai. I oppdateringen er det tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging, samt oljeproduksjonen i første kvartal.


Oljeproduksjonen er 1,0 prosent over OD sin prognose for mai og 0,7 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2020.

Produksjon mai 2020

Mai-1.png


Oljeproduksjon 2020

Mai-2.png


Væskeproduksjon 2020

Mai-3.png


Gassproduksjon 2020

Mai-4.png

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2020 er om lag 98,1 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.
Av dette er om lag 41,8 MSm3 o.e olje, om lag 7,9 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 48,4 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 4,7 MSm3 o.e. meir enn i 2019.

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 19.06.2020

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.